Dit jaar zou de strijd tegen de klimaatverandering een spectaculaire wending kunnen nemen. De conferentie van december in Parijs biedt de politieke en bedrijfsleiders de kans om de cruciale beslissingen te nemen die nodig zijn om de gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 of 2 graden Celsius.

Volgens het IPCC mag de mensheid vanaf nu niet meer dan 1000 gigaton CO2 uitstoten om onder die limiet te blijven. In het huidige en geplande tempo van verbruik zal dit volledige koolstofbudget opgebruikt zijn tegen 2040...

 

De energievoorziening is voortdurend aan het veranderen, maar die veranderingen moeten nog sneller gebeuren. Dit scenario voor een Energie[R]evolutie stippelt een traject uit naar een 100% duurzame energievoorziening, die een eind zou maken aan de CO2-emissie, de productie van kernenergie zou stopzetten en nieuwe verkennende olieboringen aan de Noordpool en in de diepzee, zoals voor de kust van Brazilië, overbodig zou maken. Het toont ook aan dat de werkgelegenheid in de energiesector toeneemt door deze hervorming. Hiervoor is politieke wil nodig.

Greenpeace publiceert al sinds 2005 zijn scenario’s voor een Energie[R]evolutie. De laatste jaren gebeurt dit in samenwerking met de wetenschappelijke wereld, meer bepaald het Duitse Onderzoekscentrum voor Lucht- en Ruimtevaart (DLR).

Hoewel onze voorspellingen over de potenties en de marktgroei van hernieuwbare energie ooit denkbeeldig en onrealistisch leken, blijken ze nu te kloppen. Het consultancybedrijf Meister Consultants Group uit de VS kwam eerder dit jaar tot de conclusie dat "de grootste energieagentschappen, financiële instellingen en bedrijven voor fossiele brandstoffen ter wereld de snelheid waarmee de sector van de groene energie wel kon en zou groeien over het algemeen zwaar hebben onderschat".

Niet het IEA, Goldman Sachs of het Amerikaanse Ministerie voor Energie had het bij het juiste eind. Het was het marktscenario van Greenpeace dat het meest accuraat was...