Vanochtend hebben een twintigtal actievoerders van Greenpeace de hoofdingang van Engie geblokkeerd met grote nucleaire vaten om de kernafvalcrisis aan te kaarten. Zij ontrolden spandoeken met de boodschap: “Het is jouw afval”.

Update: Een week na de actie stelden Greenpeace en de auteurs van beide rapporten hun bevindingen en aanbevelingen voor in het federaal parlement. We blijven het politieke debat hierover volgen, om toe te zien op de veilige opslag van het kernafval en te garanderen dat de vervuiler betaalt.

Wie betaalt voor het kernafval?

Het lijkt er steeds meer op dat de burgers de rekening voor het kernafval zullen moeten betalen. Engie moet zelf volledig financieel verantwoordelijk blijven voor zijn afval en de Belgische overheid moet absolute garanties opleggen opdat er voldoende geld beschikbaar is zodra dat nodig is.

Een rapport van onafhankelijke experten heeft onlangs aangetoond dat het Synatom-fonds onvoldoende garanties biedt. Om de Belgische bevolking zo goed mogelijk te behoeden voor een onaangename verrassing vanwege deze Franse multinational, moet volgens hen een Nationaal fonds voor de nucleaire voorzieningen worden opgericht, volledig onafhankelijk van de uitbater. Als ze hun werk goed willen doen, moeten de ministers Marghem en Peeters dus meer doen dan snel oplapwerk.

Nog altijd geen oplossing voor Belgisch kernafval

Het probleem van het beheer van het kernafval leidt ook tot bezorgdheid bij het maatschappelijk middenveld. Uit een vandaag verschenen kritische analyse van professor Bertrand Thuillier van de universiteit van Lille, blijkt dat de onomkeerbare geologische berging zoals momenteel gepland door de Belgische regering geen houdbare oplossing is op lange termijn.

Er bestaat vandaag eigenlijk geen enkele voldoende veilige oplossing voor het beheer van het kernafval op lange termijn. We mogen de toekomstige generaties niet opsluiten binnen de beperkingen van onze huidige kennis. Er moet dus voorrang gegeven worden aan het beveiligen van de tijdelijke opslag en de toepassing van het principe van de vervuiler betaalt. En hier is de vervuiler Engie.

Op woensdag 21 november aanstaande zullen Greenpeace, expert Alex Polfliet en professor Bertrand Thuillier de situatie van het Synatom-fonds en de gebreken van het huidige plan voor onomkeerbare geologische berging in België komen toelichten in het federaal parlement.