Onze hoofdstad komt belabberd uit een onderzoek naar duurzame mobiliteit en leefbaarheid in dertien grote Europese steden. Vooral op het vlak van openbaar vervoer, verkeersveiligheid en het ontraden van de auto zit Brussel bij de slechtste leerlingen van de klas.

Op onze vraag maakte het Duitse Wuppertal Instituut een ranking van dertien grote steden in Europa. Ze verzamelden daarvoor gegevens op basis van 21 indicatoren in 5 categorieën: openbaar vervoer, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, mobiliteitsmanagement en actieve mobiliteit. In maar liefst vier van de vijf categorieën zit Brussel bij de slechtste vijf steden.

Onze conclusie? Brussel blijft koppig hangen in de twintigste eeuw. Koning Auto regeert onze hoofdstad en politici doen te weinig om dat monopolie te doorbreken. Nochtans kent iedereen intussen de nefaste gevolgen van de auto voor het milieu en voor onze gezondheid.

Helft van de verplaatsingen per auto

De auto is het transportmiddel bij uitstek in Brussel. 43 procent van de verplaatsingen gebeurt met de auto. Ter vergelijking, bij onze noorderburen is dat maar 20 procent en in Parijs zelfs maar 15 procent. Bijna drie keer minder.

Ritjes met het openbaar vervoer zijn goed voor een schamele 28 procent van alle verplaatsingen in Brussel. Enkel in Kopenhagen, Amsterdam en Berlijn is dit percentage nog minder. Maar in die steden kiest men wel vier tot tien keer vaker voor de fiets.

Auto met verbrandingsmotor bannen uit de hoofdstad

We moeten niet ver over onze landsgrenzen heen kijken om steden te vinden die wél kiezen voor de mobiliteit van de toekomst. Parijs bijvoorbeeld besliste vorig jaar dat het vanaf 2024 de dieselwagens en vanaf 2030 de benzinewagens volledig uit de stad zal bannen.  Brussel zette al een eerste stap in die richting met de invoering van de lage-emissiezone. Maar hier mag het niet bij blijven. De Brusselse regering moet deze maatregel gebruiken als springplank om definitief een einddatum voor alle diesel- en bezinewagens aan te kondigen.

Tijd voor actie

Dit klassement moet een eye-opener zijn voor de hoofdstad van Europa. Het milieu en onze gezondheid staan op het spel. Brussel moet een stad worden op maat van haar inwoners, niet langer op maat van de auto. De honderden ouders en kinderen die nu al wekenlang elke vrijdag actie voeren aan hun school eisen dat ook. Met het weren van auto’s die rijden op diesel of benzine, een efficiënt openbaar vervoerssysteem en goede fiets- en wandelpaden zal ook Brussel eindelijk kunnen toetreden tot de 21e eeuw van duurzame mobiliteit.