Het FANC faalt in zijn rol als onafhankelijk toezichthouder. De beslissing om Doel 3 en Tihange 2 te heropenen was lichtzinnig. Dat blijkt uit een expertenrapport dat vandaag wordt voorgesteld in het Europees Parlement. Een definitieve sluiting van de defecte reactoren dringt zich op.


FANC-directeur Jan Bens, beroemd om zijn uitspraak “Windmolens zijn gevaarlijker dan kerncentrales”, beweerde vorig jaar met 101% zekerheid dat de scheurtjes in Doel 3 en Tihange 2 geen risico vormden. Niet dus.

Vandaag wordt in het Europees Parlement het rapport “Defecten in de reactordrukvaten van Doel 3 en Tihange 2” voorgesteld, waarin onderzocht wordt hoe het FANC de zaken heeft aangepakt. Uit het rapport blijkt duidelijk dat Doel 3 en Tihange 2 nooit hadden heropgestart mogen worden voor alle bijkomende testresultaten gekend waren.

56 vragen en nalatigheden

De deskundigen analyseerden alle openbare documenten en verslagen over de toestand van de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2 van Electrabel, FANC, Bel V, AIB-Vinçotte, en het nationale en internationale wetenschappelijke review team, die tussen juni 2012 en mei 2013 werden opgesteld. Op basis daarvan formuleerden ze 56 onbeantwoord gebleven vragen en stelden ze verschillende nalatigheden vast.

Zo besloten ze onder meer dat de door Electrabel en FANC gehanteerde methodologie niet uitgaat van conservatieve aannames en dat de specifieke materiaaleigenschappen van het reactorvatstaal niet gekend zijn. De stelling dat de duizenden defecten al aanwezig waren bij de fabricage van het reactorvat en de afgelopen 30 jaar niet geëvolueerd zijn is louter speculatief en wordt door geen enkel bewijs gestaafd.

Russische roulette

Het FANC heeft dus gefaald in zijn rol van onafhankelijke toezichthouder in dienst van het algemeen belang. Het mag diezelfde fout niet meer herhalen.

Een nucleaire toezichthouder zoals het FANC moet veiligheid op alles laten primeren. Maar wat doet het FANC? Het speelt Russische roulette met defecte reactoren. Doel 3 en Tihange 2 moeten definitief gesloten blijven.

Een definitieve sluiting van beide defecte reactoren zal niet alleen onze veiligheid verhogen, maar ook onze bevoorradingszekerheid bevorderen en kan een katalysator zijn voor de versnelde invoering van de noodzakelijke Energie [R]evolutie


 

Een Energiepact

De enige verantwoorde toekomstgerichte benadering is om nu versneld om te schakelen naar een meer gedecentraliseerd en gedifferentieerd energiesysteem gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen.

Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en WWF zullen in juni een gedetailleerde analyse presenteren van het “energiepact” dat we na de verkiezingen willen ingevuld zien.

De voorlopige resultaten van dit Belgische “Energie [R]evolutie-scenario” geven alleszins aan dat het technisch en economisch perfect haalbaar is om, naast de onmiddellijke en definitieve sluiting van de defecte kernreactoren Doel 3 en Tihange 2, in 2015 ook de drie oudste reactoren Doel 1, 2 en Tihange 1 te sluiten. Tegen 2025 zal ook de sluiting van de laatste kerncentrales voornamelijk door middel van hernieuwbare energiebronnen kunnen worden opgevangen.

Het enige wat hiervoor nodig is, is de nodige politieke wil en een consequent en doelgericht energiebeleid. We kunnen er alleen maar met zijn allen beter van worden.

Eloi Glorieux is senior energie-campaigner bij Greenpeace België.