De klimaatopwarming bedreigt niet langer alleen onze toekomst: ze is vandaag een realiteit. Ja, we hebben nog de kans om in actie te komen, maar dan wel snel en krachtdadig. Dat schrijft het IPCC in zijn laatste rapport.

De experts uit het VN-klimaatpanel (IPCC) publiceerden begin deze week een laatste stand van zaken, op vraag van de lidstaten die het verdrag van Parijs uit 2015 ondertekenden. Ze laten geen enkele twijfel meer bestaan bestaan over de gevolgen van onze handelingen:

  • De globale opwarming van de aarde mag niet boven de 1,5 °C uitstijgen. Een stijging van 2°C zou nog rampzaliger zijn dan gedacht op de klimaattop in Parijs. In dat geval zouden we dicht staan bij het point of no return, wanneer ons klimaat echt op hol slaat.  
  • De globale opwarming beperken tot 1,5 °C in plaats van 2 °C zou een enorm verschil betekenen voor de oceanen, en kan miljoenen mensen beschermen tegen extreme weerfenomenen zoals hittegolven. 
  • Het goede nieuws: onder de grens van 1,5 °C blijven is nog steeds mogelijk. Maar dan moet de uitstoot van broeikasgassen sneller en drastischer dalen in alle sectoren.

Momenteel zitten we aan een klimaatopwarming van 1°C in vergelijking met de pre-industriële periode. En als we de huidige ambities van de lidstaten volgen, stevenen we af op een stijging van 3 °C.

Gelukkig zijn er duizenden burgers die, vaak samen als buren of vrienden, hun schouders onder de noodzakelijke transitie zetten. Misschien ben jij wel een van hen? En ook steden en gemeenten zetten beleid op poten om de zaken structureel te veranderen. Maar tegelijk moeten regeringen de noodtoestand voor onze planeet uitroepen en alles in het werk stellen om rampzalige klimaatopwarming af te wenden. Samen kunnen we daarvoor zorgen...