UPDATE -- na onze actie van deze morgen aan de hoofdzetel van KBC tegen zijn investeringen in steenkool, heeft de bank onverwacht een plotse ommekeer in zijn steenkool-beleid aangekondigd : een onmiddellijke stopzetting van investeringen in nieuwe steenkoolmijnen en -centrales, en een sterk versnelde uitfasering van de investeringen in Tsjechische steenkool. Dit is een overwinning voor klimaat, milieu en Tsjechische gemeenschappen die vandaag nog bedreigd worden door mijnuitbreidingen.

---------------------------------------------

Actievoerders uit België en Tsjechië waren vandaag aanwezig op de algemene vergadering van KBC. Ze spraken er personeel en aandeelhouders aan op het investeringsbeleid van de bankgroep en riepen hen op te kiezen voor een steenkoolvrije bank.

KBC’s uitzondering voor Tsjechische steenkool is onverantwoord

KBC kondigde in 2016 aan niet meer in steenkool te investeren, maar de uitzondering die ze behield voor Tsjechië haalt dit beleid onderuit. Klimaatopwarming is immers een mondiaal probleem, waardoor het niet uitmaakt of die steenkool in België of Tsjechië wordt verbrand.

In Tsjechië is de impact van dit gebrekkige beleid rechtstreeks voelbaar. De verbranding van kolen leidt immers tot ernstige luchtvervuiling en gezondheidsproblemen. De ontginning van bruinkool via strip mining laat dan weer verwoeste landschappen achter en daarbij worden soms zelfs hele dorpen van de kaart geveegd.

Vladimír Buřt, burgemeester van Horní Jiřetín en één van de actievoerders vandaag, kan hiervan meespreken. Zijn dorp werd tientallen jaren bedreigd door een enorme, uitdijende mijn, maar na een lange strijd lijkt het gevaar eindelijk geweken. Nu wil Horní Jiřetín volledig af van steenkool en 100% hernieuwbare energie gebruiken. Vorige week werden in een lagere school in het dorp nog een warmtepomp en zonnepanelen geplaatst.

Tijd voor strenger steenkoolbeleid

Vorig jaar vroegen we de vier Belgische grootbanken al om niet langer te investeren in fossiele brandstoffen. BNP Paribas en ING verstrengden hun steenkoolbeleid, en ook Belfius geeft geen leningen voor steenkoolcentrales en -mijnen. Hierdoor laat KBC als enige grote Belgische bank de deur wijd open voor investeringen in steenkool.

De herziening van haar duurzaamheidsstrategie is het uitgelezen moment om het steenkoolbeleid te verstrengen. Concreet vragen wij KBC om 1. meteen de financiering van nieuwe capaciteit uit te sluiten; 2. financiering aan bestaande centrales en mijnen sneller af te bouwen, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs en het Energy [R]evolution scenario van Greenpeace voor Tsjechië; en 3. enkel nog projecten te financieren die de uitstoot en impact op het milieu verminderen.

Werknemers kiezen voor steenkoolvrije bank. En KBC?

KBC staat voor de keuze. Ofwel blijft ze een energiebron uit het verleden financieren en brengt ze daarmee het klimaat, biodiversiteit en de gezondheid van de Tsjechische bevolking in gevaar. Ofwel kiest ze voor een duurzame toekomst op een gezonde planeet.

De werknemers van de bank wisten het antwoord vandaag wel, de bal ligt nu bij het management.