Dit weekend veroorzaakte een brand in een hoogspanningspost de gedwongen stillegging van Tihange 3. Nèt voor een aangekondigde koudegolf wordt in één klap 1000MW productiecapaciteit van het net genomen. Dit voorval toont nogmaals aan dat het niet verstandig is om, zoals België, een aanzienlijk deel van onze stroomproductie afhankelijk te maken van grootschalige, gecentraliseerde kerncentrales. Met het ouder worden van het reactorpark zullen verouderingsfenomenen - al dan niet in het nucleaire gedeelte van de kerncentrale - steeds meer tot dit soort gedwongen stilleggingen leiden. 

Onbetrouwbaar van aard

Onze bevoorradingsproblemen van vandaag worden veroorzaakt door de onbetrouwbare aard van de kerncentrales: ernstige technische veiligheidsproblemen (scheurtjes in Doel 3 en Tihange 2) maar ook bewust menselijk handelen (sabotage in Doel 4). Daar komt nu nog de brand op de site van Tihange bij, waarbij we het voorlopig in het midden laten of dit een technisch probleem of een sabotagedaad betreft. 

Feit is wel dat een levensduurverlenging van de oudste reactoren, waar sommige regeringspartners op azen, de huidige onzekere toestand alleen maar zal verlengen. Veertig jaar oude reactoren nog eens tien jaar langer willen openhouden, is vragen om problemen. Niet alleen zullen investeerders in nieuwe productiecapaciteit hierdoor eens te meer worden ontmoedigd, maar tegelijk riskeren we ook meer en meer bevoorradingsproblemen als gevolg van de bedrijfsonzekerheid van de oude installaties. 

En wat als het mis gaat?

Een ernstig reactorongeluk, waarbij een grote hoeveelheid radioactiviteit in de omgeving vrijkomt, kan niet worden uitgesloten. Greenpeace liet daarom de kostprijs van een ernstige kernramp in de kerncentrale van Doel berekenen. Donderdag 4 december worden de resultaten hiervan voorgesteld. We nodigden minister van Energie, Marie-Christine Marghem (MR), uit om ter plaatse commentaar te komen geven, maar ze wenste niet op onze uitnodiging in te gaan. De socio-economische kosten van onbetrouwbare kerncentrales zijn nochtans enorm. Als ze noodgedwongen moeten worden stilgelegd, maar ook, en vooral, in geval van een kernramp.