Na de Europese milieuministers vorige week besliste vandaag ook het Europees Parlement om het klimaatakkoord van Parijs versneld te ratificeren. In afwachting van de formele ratificatie door alle lidstaten van de EU (België en een pak anderen treuzelen), zullen de EU en grote lidstaten als Frankrijk en Duitsland eind deze week hun ratificatie indienen bij de Verenigde Naties. Daarmee is het zeker dat dit historisch akkoord in werking zal treden vóór de eerste verjaardag van de ondertekening in december 2015, en gelijktijdig met de volgende klimaattop in Marrakesh.

VS en China op kop

Deze snelle inwerkingtreding is enorm hoopgevend. Laten we niet vergeten dat het Kyoto-protocol, de minder vergaande voorloper van dit internationale klimaatakkoord, pas na 7 jaar geratificeerd werd. Dat het akkoord van Parijs nog binnen het jaar van kracht wordt, zegt iets over het politieke momentum in de discussies over klimaat, waar grote vervuilers als de VS en China veel proactiever zijn dan ooit tevoren.

De twee grootste uitstoters brachten de bal aan het rollen door begin september samen aan te kondigen dat ze het akkoord ratificeerden. Hiermee namen ze effectief de klimaatleidersrol van Europa over. Sindsdien volgden andere kleppers als Brazilië, India en nu ook de EU, waardoor de dubbele voorwaarde van minstens 55 landen die samen goed zijn voor minstens 55% van de uitstoot gehaald wordt.

België kijkt lijdzaam toe

De reactie van de EU liet op zich wachten, maar is nog niet te laat. Door het akkoord te ratificeren verzekert ze zich van een zitje aan de onderhandelingstafel in Marokko, waar de regels voor de uitvoering zullen worden vastgelegd. Het is nu aan de EU - én België - om deze woorden om te zetten in daden. De EU moet absoluut meer ambitie aan de dag leggen voor 2030 als onder de in Parijs afgesproken grens van maximaal 1,5°C opwarming willen blijven.

Maar in België is de situatie nog schrijnender. Bijna een jaar nadat de vier klimaatministers met het water aan de lippen een slap klimaatakkoord tot 2020 hadden afgesloten, is dit nog steeds niet in wetgeving omgezet. Zo staat intussen al 455 miljoen euro te verkommeren, geld dat geïnvesteerd had kunnen worden in de transitie naar 100% hernieuwbare energie.

Red het klimaat, kies voor hernieuwbaar!

Bij gebrek aan daadkracht van de politiek is het aan de burger om deze transitie mee vorm te geven. Dat kan bijvoorbeeld via de elektriciteit die je thuis aankoopt. Ontdek hier het nieuwe klassement van de 21 stroomleveranciers in België en kies voor een echt duurzame leverancier.