Onze campaigner Joeri Thijs is momenteel in de Peruaanse hoofdstad Lima, waar hij als lid van de Belgische delegatie de VN-klimaattop (COP20) volgt. Hij houdt ook een blog bij, dit is zijn derde bijdrage:

'Morgen' is géén dag van de week!

We naderen het einde van de eerste week van de klimaattop, hier in Lima. Als debutant zit ik soms met open mond te kijken naar de vele manoeuvres die de verschillende onderhandelingen soms dagen vertraging doen oplopen. Alsof we nog zeeën van tijd hebben om over pietluttigheden te spreken. ‘Morgen’ is géén dag van de week, tweette Yeb Saño, de Filipijnse onderhandelaar die dit jaar uit zijn delegatie geweerd werd.Saño weet waarover hij spreekt. Vorig jaar legde tyfoon Haiyan zijn land in puin, en momenteel is er de dreiging van ‘supertyfoon’ Hagupit – die mogelijk zaterdagnamiddag aan land gaat in de Filipijnen. We kunnen alleen maar hopen dat deze storm niet dezelfde weg volgt als Haiyan. Terwijl er in Lima gepalaverd wordt, ondervinden de Filipijnen al aan den lijve welke verwoestende kracht er van de klimaatverandering uitgaat.   

Je hoeft het de klimaatwetenschappers niet te vertellen. Het VN-klimaatpanel presenteerde hier de gevolgen van klimaatverandering die we vandaag al zien, dus bij een opwarming van minder dan 1°C. Maar ze gaven ook een inkijk in de enorme risico's van het politiek ‘aanvaardbare’ scenario van 2°C. We kunnen maar beter ons uiterste best doen om zo ver mogelijk onder die kritieke grens te blijven.

Hopelijk zal het hier Lima de komende dagen echt over de inhoud van de Lima-uitkomst gaan. Greenpeace pleit om in de voorbereidende teksten van de top in Parijs (die handelt over: wat na 2020?) een korte verbintenisperiode op te nemen. Elk land moet wat ons betreft aangeven welke klimaatactie het wil ondernemen tegen 2025.

Dat is belangrijk om ons niet voor een te lange periode vast te klinken aan doelstellingen die nog te weinig ambitieus zijn. Maar het is ook van groot belang om China, al jaren de grootste uitstoter ter wereld, te overtuigen om zijn uitstoot ten laatste in 2025 (en liefst nog vroeger) te laten pieken om daarna te dalen. In de gezamenlijke aankondigden van de VS en China gaf die laatste voor het eerst aan dat het pieken van de Chinese uitstoot inderdaad noodzakelijk is, en dit ten laatste in 2030.

Als we nog een kans willen hebben om de opwarming onder de 2°C te houden, moet dat echter een pak vroeger.

De VS zijn voorlopig een pleitbezorger van doelstellingen tegen 2025, in lijn met hun nationale klimaatbeleid. De EU ligt dwars omdat haar nieuwe en nog veel te zwakke klimaat- en energiebeleid als einddatum 2030 heeft. Het worstcasescenario zou zijn dat landen voor verschillende deadlines kunnen kiezen, met een totaal versnipperd globaal klimaatbeleid tot gevolg.

Delegatiehoofd van de Europese Unie, Roberto Binatti, licht het EU-standpunt in Lima toe.

Er is dus nog werk aan de winkel om tegen Parijs (2015) alle violen gelijk te stemmen voor een sterk akkoord waarin inspanningen van verschillende landen kunnen vergeleken, opgevolgd, geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd worden. Daarvoor worden de komende dagen hier in Lima cruciaal.

De Belgische delegatie tot slot liep de eerste week op de klimaattop rond met het schaamrood op de wangen, omdat ons land nog steeds geen bijdrage heeft toegezegd voor het Groene Klimaatfonds. Intussen vernemen wij dat onze ministers druk overleggen om toch wat geld mee naar Lima te kunnen brengen. Een eerlijke bijdrage van ons land zou minstens 150 miljoen moeten bedragen, gespreid over de komende drie jaar.

We zijn benieuwd...

Lees de eerste twee blogs:
'Gaan VS en China verder op ingeslagen weg?'
'België met de billen bloot'