Op 14 november, de dag dat het project “mijn lucht, mijn school” van start ging, was ik aanwezig bij de Champagnatschool te Schaarbeek om er te helpen bij het installeren van de buisjes die de luchtkwaliteit in basisscholen meten. Met mijn smartphone maakte ik deze prachtige momenten onsterfelijk.

Bij mijn aankomst bracht de schoolcoördinator me meteen naar de klas die betrokken is bij dit project. De kinderen, vol blijdschap en energie, liepen overal om me heen. Eens de rust was weergekeerd stelde de coördinator me voor aan de kinderen. Ook legde hij het project uit en de redenen die de school er toe brachten om deel te nemen. Tijdens deze uiteenzetting leerden de kinderen wat luchtverontreiniging juist inhoudt en begrepen ze ook het belang van de metingen. De kinderen liepen over van enthousiasme! Ze praatten onder elkaar en stelden verschillende vragen. Er werd zelfs gekibbeld over wie de meetbuisjes mocht ophangen.

Na het installeren van de eerste buisjes zijn we naar de speelplaats en de toegangspoort gegaan om er de resterende buisjes op te hangen. Enkele foto’s, video’s en gesprekken later nam ik afscheid van de school.

Vervolgens bezocht ik de Europese school te Laken. Daar bleek ik niet de enige genodigde, want verscheidene televisiezenders waren aanwezig om er een reportage te draaien. Ik had het genoegen om de zeer gemotiveerde leerkrachte te interviewen die verantwoordelijk is voor het project en sprak daarnaast ook met enkele aanwezige journalisten.

Ik ben nu al heel benieuwd naar het finale rapport dat ons meer zal vertellen over de echte luchtkwaliteit in België.

Deze campagne ligt me nauw aan het hart omdat ik bezorgd ben om de toekomst van onze planeet en deze van onze kinderen. Bovendien kan ik door het lokale karakter van deze actie mijn persoonlijk steentje bijdragen door mijn eigen houding in het mobiliteitsvraagstuk aan te passen. 

Ontdek de scholen die aan het project meedoen.