Op 2 december trokken meer dan 75.000 burgers door de straten van Brussel om meer klimaatactie en een rechtvaardige transitie te eisen.

De politieke respons kwam niet verder dan gratuite steunverklaringen voor deze mars van de bevolking. De Belgische regering lijkt de enorme omvang van haar verantwoordelijkheid niet te vatten. Ze lijkt maar niet te snappen hoe dringend de nood aan ambitieuze klimaatactie vandaag is.

Erger nog, bij twee cruciale Europese stemmingen over energie-efficiëntie en hernieuwbare energie deze week, heeft België zelfs geprobeerd om deze tegen te houden door een blokkerende minderheid te vormen.

Amper enkele dagen na een historische klimaatmars en in volle klimaattop in Polen, toont ons land zich hiermee van haar slechtste kant, met dank aan de regering.

Het klimaat kan niet langer wachten

Wij kunnen niet langer wachten. Aangezien onze politici geen gehoor lijken te willen geven aan onze oproep, doen wij beroep op de koning om onze strijd voor het klimaat te steunen. Waarom de koning? In tijden van crisis is het zijn rol om toe te zien op de continuïteit en de doelstellingen van het land op lange termijn. Wij vragen de koning om onze stem te vertolken en de politieke leiders aan te sporen om ambitieuze beslissingen te nemen, waarmee ons land het hoofd kan bieden aan de klimaatuitdagingen.

Doe mee en teken de brief aan de koning om onze politici duidelijk te maken dat het klimaat niet langer wacht. Alleen samen kunnen we de uitdaging van de klimaatopwarming aan.