Eind 2015, klimaattop Parijs. Ik zakte zowat door de grond van plaatsvervangende schaamte. Terwijl de explosieve groei en enorme potentieel van hernieuwbare energie de “talk of the town” waren in Parijs, kwam onze Belgische minister van energie Marghem er rondbazuinen hoe België zijn CO2-uitstoot naar beneden haalde dankzij onze kerncentrales. Een week eerder miste ze al de klimaattrein naar Parijs voor de start van de top omdat ze liever met Electrabel en moederbedrijf Engie onderhandelde over de levensduurverlenging van Doel 1 en 2.

Het zegt alles over de ‘energievisie’ van Marghem en bij uitbreiding alle beleidsmakers in dit land. Bedwelmd door de zware lobby van de nucleaire operatoren blijven ze zweren bij onze oude kerncentrales als steunpilaar van het Belgisch energiebeleid. Trouwens, kernenergie is in theorie een CO2-arme technologie, dus dat moet dan toch ook goed zijn voor het klimaat, nee?

Kerncentrales saboteren hernieuwbare energie

Integendeel. Een kernuitstap kan perfect samengaan met het halen van onze klimaatdoelen, dat bewezen al meerdere studies in opdracht van de milieubeweging. Dat bevestigt nu ook een nieuwe Europese studie die de klimaatprestaties van landen vergeleek met hun afhankelijkheid van kernenergie. De onderzoekers vonden een omgekeerd evenredig verband tussen CO2-reductie en de groei van hernieuwbare energie enerzijds en de steun voor kernenergie anderzijds. Hoe harder landen met andere woorden hun nucleair park proberen te behouden of zelfs uit te bouwen, hoe slechter hun klimaatscore.

Landen zonder kerncentrales (zoals Denemarken of Portugal) of landen die een duidelijke kernuitstap beslisten én uitvoeren (denk aan de Duitse Energiewende) behalen de beste punten op vlak van klimaat en hernieuwbare energie. Landen als Groot-Brittannië en Frankrijk echter, zweren bij hun oude kerncentrales (en proberen er nieuwe te bouwen) en halen bijgevolg een minder goed klimaatrapport. België wordt in dit onderzoek ingedeeld bij de kernuitstaplanden, maar door het uitblijven van een coherente energievisie voor de komende jaren dreigen we de klimaatvoordelen hiervan mis te lopen.

Zwanenzang voor nucleaire industrie

Ook naast het klimaatplaatje scoort kernenergie volgens de onderzoekers een pak slechter dan echte CO2-arme alternatieven zoals zon en wind: een hoge kostprijs, lange bouwtijd en vragen over de veiligheid. De nieuwe projecten in Frankrijk en Finland zakken dan ook steeds dieper weg in een financieel en technisch moeras en ook de nieuwe Britse premier Theresa May lijkt maar een koele minnares van de plannen voor een nieuwe reactor.

Engie wil nu eindelijk zijn karretje aanhaken aan de klimaattrein, door in te zetten op zonne-energie. Maar dan moet de Franse energiereus consequent zijn en zijn nucleaire karretje - waar minister Marghem zo aan vasthoudt - laten varen. Alleen door komaf te maken met de energiebronnen van het verleden kunnen we een klimaatvriendelijke energietoekomst veiligstellen.

> Geef kernenergie geen kans en ontdek hoe ook jij kan kiezen voor hernieuwbaar!