Volg Joeri Thijs en Juliette Boulet, onze campaigners Klimaat op de internationale klimaattop in Parijs. Zij zijn aanwezig tijdens de onderhandelingen en schrijven regelmatig blogs om jullie te informeren over wat er ter plaatse gebeurt.

(blog door Juliette Boulet)

Deze week kregen we slecht nieuws uit België te verwerken: de federale minister voor Milieu en Energie heeft enkele dagen geleden beslist om de oude kernreactoren van Doel 1 en Doel 2 tien jaar langer te laten draaien. Gevolg: de nodige investeringen in hernieuwbare energie zullen nog een beetje meer worden belemmerd... En dat terwijl in Parijs de internationale klimaattop COP21 volop aan de gang is.

De top begon maandag met de speeches van talloze staats- en regeringsleiders: die brachten weinig verrassingen, maar wel een echt positieve en krachtige boodschap over de nood aan een akkoord dat een sterk antwoord biedt op de klimaatopwarming en bijdraagt aan meer wereldwijde solidariteit tussen de rijke landen en de kwetsbaarste landen.

Aankondigingen met veel tamtam!

Afgezien van de onderhandelingen zelf, biedt de COP21 ook de gelegenheid om heel belangrijke zaken aan te kondigen, zoals het Indiase initiatief voor zonne-energie. Dat verenigt bijna 120 landen die gezamenlijk bijna 100 gigawatt (GW) aan zonnepanelen willen opstellen, waardoor het aandeel hernieuwbare energie van India zal stijgen van 12% vandaag tot 40% in 2030.

Ook de Afrikaanse landen kwamen met plannen op de proppen om hernieuwbare energie te ontwikkelen voor een vermogen van 10 GW tegen 2020 en 300 GW tegen 2030. Dat is bijna het dubbele van de elektriciteit die traditionele centrales op dit moment in alle Afrikaanse landen samen produceren. Kumi Naidoo, directeur van Greenpeace International: "Het Afrikaanse continent is het minst verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen, maar toont de grootste ambitie. Maar die elektriciteit moet dan wel afkomstig zijn van zonne- en windenergie en niet van grote stuwdammen, om ook de dorpen te kunnen bereiken die nu nog niet over elektriciteit beschikken." Frankrijk zal dit initiatief trouwens ondersteunen met 2 miljard euro tegen 2020.

We hadden ook recht op een grote communicatiestunt van Obama en enkele miljardairs zoals Bill Gates, Elon Musk en Mark Zuckerberg die hun Breakthrough Energy Coalition aankondigden. Dit wil "het probleem van milieuvriendelijke energie" oplossen en zorgen voor een "stabiel klimaat" door miljoenen dollars te injecteren in de ontwikkeling van technologieën voor hernieuwbare energie. Een mooie bijdrage, maar laten we hopen dat het geld vooral gaat naar degenen die daar het meeste nood aan hebben!

Achter gesloten deuren

In de vergaderzalen vordert het werk, langzaam en in verspreide slagorde. Ze zijn er toch in geslaagd een tekst af te leveren die al een beetje ‘gezuiverd’ is en al enkele opties vastlegt. Maar de nationale delegaties lijken vooral te wachten op de komst van hun klimaatministers, die keuzes zullen moeten maken: kiezen ze voor een stijging van de temperatuur op aarde met 2°C of gaan ze toch voor 1,5°C om zo de eilandstaten te beschermen? Wat wordt de doelstelling op lange termijn, zal de tekst vermelden dat we moeten afstappen van fossiele energie? Jammer genoeg lijkt er nog altijd geen sprake van een doelstelling van 100% hernieuwbare energie, zoals onder andere Greenpeace eist.

Onze boodschap is nog altijd dezelfde. Het klimaatakkoord van Parijs moet aangeven welke weg we moeten volgen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en stop te zetten tegen 2050. Dat is de enige optie om onder de grens van 1,5°C te blijven. Daarvoor zijn sterke nationale bijdragen nodig, die elke vijf jaar worden versterkt, een eerste keer nog vóór 2020. We moeten ook solidair zijn met de meest kwetsbare landen: we moeten hen helpen de klimaatopwarming het hoofd te bieden met voldoende financiële middelen om zich aan te passen en om technologieën te ontwikkelen, vooral op het vlak van hernieuwbare energie. En ten slotte moet dit akkoord duidelijk onderscheid maken tussen de landen met de meeste historische verantwoordelijkheid aan de opwarming van de aarde en zij die vooral slachtoffer hiervan zijn.

De tijd dringt!

De uiteindelijke puzzel ligt er nog niet helemaal. Landen bewegen, verenigen zich, oefenen samen druk uit. Zo werkte het forum van kwetsbare landen, een groep van 43 landen die het sterkst worden getroffen door de klimaatopwarming, een gezamenlijk en uitzonderlijk progressief standpunt uit: zij pleiten er nu voor om de opwarming onder de grens van 1,5°C te houden, om een scenario te ontwikkelen met 100% hernieuwbare stroom tegen 2050 en ze stellen dat alle landen aan het werk moeten gaan om met hun bijdragen werkelijk binnen dat traject te blijven. Anders zullen honderden eilanden en honderden miljoenen mensen het slachtoffer worden. Ik heb hier in Parijs echte leiders gezien, moedige en vastberaden mensen! Maar er zijn er nog te weinig!

De tijd dringt, zowel in Parijs als in de strijd tegen de opwarming van het klimaat. Wij blijven hard doorwerken met ons internationale team, om mensen te overtuigen, bruggen te bouwen en een mislukking te vermijden!

Lees ook de blog van mijn collega Joeri Thijs van 30 november!