Meer dan 40 miljard euro, zo veel investeren de vier grootste banken in België nog altijd in fossiele brandstoffen. Die verstoren niet alleen ons klimaat en milieu, maar vormen ook een financieel risico. Daarom roepen we BNP Paribas, ING, KBC en Belfius op om hun geld uit fossiele brandstoffen te halen en te investeren in duurzame energie.

40 miljard naar steenkool, olie en gas

Want hoewel de investeringen in duurzame energie wereldwijd jaar na jaar blijven toenemen, zijn die in fossiele energie nog veel te hoog. Onderzoek in opdracht van de Klimaatcoalitie toont aan dat de vier grootste banken in ons land sinds 2014 meer dan 40 miljard euro pompten in de 100 grootste bedrijven uit de sector.

Steeds meer mensen verzetten zich hiertegen. Bijna de helft van dit bedrag (19,41 miljard euro) gaat immers nog steeds naar steenkool, de meest vervuilende fossiele energiebron. Samen met de Klimaatcoalitie willen we deze mensen een stem geven en de banken aansporen om te desinvesteren uit fossiele brandstoffen.

Het gevaar van de koolstofzeepbel

De banken hebben hier trouwens ook belang bij, en wel om twee redenen. Ten eerste hebben zij een cruciale rol te spelen in de transitie naar een economie en samenleving met 100% hernieuwbare energie. Ten tweede erkennen steeds meer experten ook het financiële risico van investeringen in fossiele energie.

Zo wees BlackRock, ‘s werelds grootste vermogensbeheerder, op het gevaar van ‘stranded assets’: fossiele energiebronnen of -centrales die in de komende jaren meer zullen kosten dan ze opbrengen. Om de klimaatopwarming onder 1,5°C te houden, moet 85% van de vandaag gekende steenkool-, olie- en gasvoorraden in de grond blijven zitten. Deze zijn economisch gezien dus niets meer waard, en erin blijven investeren is onverantwoord.

Vraag je bank te desinvesteren

Nog langer investeren in fossiele brandstoffen is onverantwoord. Zet je bank op de juiste route naar een duurzame toekomst en vraag hun vandaag nog te desinvesteren!