Alsof liegen over de uitstoot van stikstofoxide bij 11 miljoen van zijn wagens nog niet erg genoeg was, heeft de Duitse autobouwer ons nu opnieuw geschokt met de onthulling dat het ook de CO2-emissies van zijn auto’s in Europa heeft onderschat.

Daarom hebben actievoerders van Greenpeace Duitsland vandaag opnieuw een bezoek gebracht aan de fabriek van Volkswagen en er een spandoek opgehangen dat het logo van het bedrijf omvormt tot het symbool van CO2 met de woorden “Het klimaatprobleem'.

Er bestaat nochtans een oplossing. Maar dat is een oplossing die verregaande veranderingen in ons mobiliteitssysteem zal vergen om te komen tot een emissievrij en gebruiksvriendelijk vervoersysteem.

Net iets meer dan een maand nadat Volkswagen toegaf dat het bedrog had gepleegd met de tests van de emissies van dieselmotoren, heeft VW vorige week bekend dat het ook de CO2-uitstoot van ongeveer 800.000 auto’s in Europa te laag heeft ingeschat.

In de aanloop naar de VN-klimaattop van volgende maand in Parijs heeft het emissieschandaal bij Volkswagen nu nog meer de spots gericht op de sector van het wegvervoer en ook aangetoond hoezeer regeringen en regelgevers ervoor moeten zorgen dat de industrie haar leven betert.

Dit vereist een gigantische verandering in de manier waarop regeringen zich tot nu toe hebben geplooid naar de lobby van de auto-industrie en te vaak hebben beslist om de regelgeving af te zwakken in plaats van de testsystemen voor auto’s te verbeteren om gevaarlijk vervuilende auto’s van onze wegen te houden.

Greenpeace roept de Duitse regering op om de crisis bij Volkwagen aan te grijpen als een kans om haar nationale transportbeleid te hervormen en blijk te geven van internationaal leiderschap op het vlak van mobiliteit – op dezelfde manier als de Duitse Energiewende de weg heeft gewezen voor een transitie naar hernieuwbare energie.

Dit model van mobiliteit, een Transportwende, moet onder andere openbaar vervoer, emissievrije vervoermiddelen en betere fietspaden voorzien. Met zijn besmeurde reputatie kan Volkwagen nog altijd een deel van de technologische oplossing bieden.

Landen als Nederland en Denemarken geven nu al goede beleidsvoorbeelden.

In Kopenhagen is het aantal per fiets afgelegde kilometers sinds 1998 met 30% toegenomen. De Deense regering kon dit bereiken door een krachtig beleid om het openbaar vervoer en het fietspadennetwerk uit te breiden. Tegen 2015 wil Kopenhagen immers CO2-neutraal zijn.

In Nederland heeft de hoofdstad Amsterdam – ook bekend voor zijn fietsen – dan weer aangetoond hoe minder verkeer zorgt voor een betere levenskwaliteit.

Door te sjoemelen met de tests van de stikstofoxide-uitstoot heeft Volkswagen daarentegen de volksgezondheid sterker blootgesteld aan het risico van longziekten, terwijl ‘onregelmatigheden’ in zijn CO2-emissies ook aantonen hoe het bedrijf medeplichtig is aan de klimaatverandering.

Greenpeace eist dat Volkswagen schoon schip maakt en de ware omvang van zijn CO2-emissies bekendmaakt. Het is nog altijd een mysterie hoe we de prestaties moeten beoordelen van een bedrijf dat in 2013 heeft beloofd de CO2-uitstoot van zijn nieuwe wagenpark tegen 2020 te beperken tot 95 gram per kilometer.

Volkwagen heeft zijn winsten laten voorgaan op de gezondheid van onze gezinnen en het klimaat, en moet nu ter verantwoording worden geroepen.

En jij kunt ons daarbij helpen! Doe mee met onze eis tot verandering.

Daniel Moser werkt voor de Mobiliteitscampagne van Greenpeace Duitsland.