Een koerswijziging leek ingezet, toen de Vlaamse regering begin mei de subsidies voor een nieuwe grote biomassacentrale in Gent afkeurde. Grootschalige biomassa wordt eindelijk gezien als niet duurzaam en moeilijk rendabel. Toch duikt in het Vlaamse energieplan de oude steenkoolcentrale van Langerlo op, die het Estse Granuul Invest wil ombouwen naar een vervuilende biomassacentrale. Hoe zit het nu, minister Tommelein?

Burger en beleid voluit voor zon en wind

Afgelopen week stelde de Vlaamse regering haar plan voor om tegen 2020 de Europese doelen voor hernieuwbare energie te halen. In het plan bevestigt minister Tommelein dat hij voluit wil gaan voor energie uit zon en wind. De ambities voor het bouwen van windmolens en installeren van zonnepanelen in Vlaanderen worden opgekrikt. Tegen 2020 moeten er 280 windmolens en 6,4 miljoen zonnepanelen bij komen.

Met een zonneplan en na de zomer ook een windplan wil de minister de daad bij het woord voegen. Tijdrovende hinderpalen bij windmolenprojecten worden aangepakt. Burgers worden gestimuleerd en ondersteund om thuis of in groep te investeren in zonne-energie. Het is nog wachten op een langetermijnvisie, maar aan goede wil ontbreekt het niet. En dat werpt zijn vruchten af: het draagvlak voor zon en wind als de meest duurzame en goedkope energie groeit weer.

Klimaat oplichten met belastinggeld

Toch duikt plots ook die vervuilende biomassacentrale in Langerlo op. Tiens, lazen we enkele weken geleden niet dat de minister zijn vergrootglas zou bovenhalen om ook de subsidies voor deze centrale te blokkeren? Intussen wordt er blijkbaar wel op de centrale gerekend om onze hernieuwbare energiedoelen tegen 2020 te halen.

Inzetten op grootschalige stroomproductie met biomassa om het klimaat te redden is allereerst een vorm van bedrog. Door een beperkte kijk - “bomen nemen CO2 op en hout verbranden is dus CO2-neutraal” - telt biomassa mee als groene stroom voor onze Europese klimaatdoelen. Een groot deel van de 1,6 miljoen ton houtkorrels die Langerlo elk jaar zou opstoken komt echter helemaal uit de VS, waar leverancier Enviva betrokken is bij kaalkap van waardevolle bossen. Bossen die we bovendien nodig hebben in de strijd tegen de klimaatopwarming. Het is dus puur boekhoudkundig bedrog om dit als goed klimaatbeleid te beschouwen.

Maar het is ook een heel onzekere investering, want grootschalige biomassa is vandaag al niet rendabel. De enige grote biomassacentrale in Vlaanderen, Electrabel’s Max Green, lijdt jaarlijks zo'n 15 miljoen euro verlies - en dit mét subsidies. In de toekomst zal grote biomassa het nog moeilijker krijgen, zon en wind zijn namelijk al goedkoper en hun kost blijft zakken. Bovendien is het sowieso boeken toe wanneer de subsidiestroom stopt. Waarom dan 2,4 miljard euro belastinggeld in een vervuilend en verlieslatend project stoppen, waar niemand zit op te wachten en dat over 10 jaar onherroepelijk sluit?

Energie besparen = biomassa laten varen

Tommelein kent de nadelen van grootschalige biomassa net zo goed als wij. Daarom is het zo verrassend dat hij nu toch op Langerlo lijkt te rekenen. Vreest hij anders de hernieuwbare energiedoelen niet te halen tegen 2020? Hier zijn alvast twee tips om het ook zonder Langerlo te doen: er zit nog wel wat rek op de ambitie voor zonne-energie, en er is dringend een energiebesparingsplan nodig.

Op korte termijn valt er in energieverslindend Vlaanderen namelijk nog heel wat te besparen, denken we maar aan verlichting, zowel thuis als op kantoor. Waarom na uw zonneplan en windplan ook geen ‘lichtplan’, minister Tommelein? Steek hiervoor gerust uw licht op bij de milieubeweging, deze studie becijfert bijvoorbeeld welke rol energie-efficiëntie kan spelen. Het ligt voor de hand: hoe minder energie we verbruiken, hoe sneller we die hernieuwbare energiedoelen kunnen bereiken.

>> Limburg verdient beter dan vervuilende biomassa. Kom op 27 augustus naar Langerlo!