Terwijl de conservatieve agro-industrie blijft vasthouden aan landbouw- en voedselsystemen die de ene niet-duurzame techniek met het andere schadelijke middel bestrijden, toont het jaarlijkse Agroecology in Action-forum hoe het ook anders kan.

Een groeiende beweging van boeren, coöperaties, wetenschappers en middenveldorganisaties komt vandaag bijeen voor uiteenzettingen en workshops met interessante uitwisselingen over een brede waaier aan onderwerpen, met de bedoeling ecologisch verantwoorde landbouw en voedselketens te versterken.

Zo neem ik zelf onder meer deel aan een inspirerende discussie over de mogelijkheden en hinderpalen voor burgerparticipatie voor een duurzaam voedselbeleid op regionaal, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Dat een duurzaam voedselbeleid dringend nodig is staat hier niet ter discussie – maar wel hoe we dat gaan verwezenlijken. Daar komt onder meer Olivier De Schutter, de vorige VN-rapporteur voor het recht op voedsel, morgenvroeg (zaterdag 10/12) over praten. Daarna zullen alle deelnemers samen werk maken van beleidsaanbevelingen, zoals de oprichting van gedecentraliseerde raden voor voedselbeleid in alle gewesten in 2017.

Kom dus zeker zaterdag meedoen als je wil helpen om een gezond, duurzaam en verantwoord voedselsysteem te bouwen!

En wat je ook alvast zelf kan doen, is het gebruik van schadelijke pesticiden zoals glyfosaat in je eigen tuin vermijden. Er zijn genoeg alternatieven. Help ons Brico ervan te overtuigen dat waarschijnlijk kankerverwekkende producten niet thuis hoort in de winkelrekken.