Het beloofde nog spannend te worden, maar we hebben het gehaald: de crowdfunding die Greenpeace deze lente samen met de organisaties De Landgenoten en Terre-en-vue organiseerde om twee ecologische boeren aan een lap grond te helpen, was een succes.

Vorige week maandag stond de teller van onze proejctpagina nog maar op 60 procent, enkele dagen later was het doel plots bereikt. We klokken af op 42.110 euro, of 105 procent!

"On-ge-loof-lijk! Hoe hebben jullie dat voor mekaar gekregen?", reageerde Brecht Goussey toen we hem vrijdagochtend belden. Wel, dat is de verdienste van de 813 mensen die hebben deelgenomen, en natuurlijk van iedereen die geholpen heeft om de info te verspreiden.

Brecht Goussey en Valentine Jacquemart

Het avontuur begint

Voor Brecht kan het avontuur nu pas echt beginnen. Samen met drie collega's (Tom, Michel en Helen) zijn ze de Abdijboerderij in Heverlee aan het opstarten: een biologisch landbouwbedrijf met groenten, bloemen, granen, aardappelen, fruit, koeien, varkens en kippen, en op termijn ook zuivel. Zo willen ze het neerhof en de landerijen rondom de abdij nieuw leven inblazen.

"We hopen dat de boerderij tegen 2018 op volle toeren draait om de Leuvenaar te voorzien in kraakvers, lekker en lokaal voedsel", legt Brecht uit. "Bio is voor ons geen marketing maar een manier van leven."

De Landgenoten koopt zo snel mogelijk de 1,5 hectare aan die Brecht momenteel al bewerkt, en die later deel zal uitmaken van de Abdijboerderij. Deze crowdfunding was het laatste, nodige duwtje in de rug.

"En wanneer Brecht er aan het einde van zijn loopbaan mee ophoudt, kan een andere bioboer het perceel huren. Zo weten we dat de bodem op lange termijn beschermd wordt", verklaart Adje Van Oekelen van De Landgenoten.

Opluchting

Ook de familie Jacquemart in Saint-Gérard, de andere begunstigde van deze crowdfunding, is enorm opgelucht - al verschilt hun situatie van die van Brecht. "Met deze crowdfunding erbij hebben we in totaal ongeveer 190.000 euro ingezameld van de 250.000 die nodig is om alle grond voor de familie aan te kopen", verduidelijkt Maarten Roels van Terre-en-vue.

Voor de boerderij van Jacquemart ziet de toekomst er al veel beter uit, ook omdat de crowdfunding heeft bijgedragen aan bewustmaking bij mensen uit de buurt. En met dochter Valentine die wil starten met groenteteelt binnen een systeem van gemeenschapslandbouw, is de opvolging verzekerd...

Ecologische landbouw

Deze crowdfunding past in het kader van onze landbouwcampagne. Greenpeace ijvert voor ecologische landbouw die goed is voor de planeet en voor de mens. Onze voedselproductie moet op een duurzame manier gebeuren waarbij de bodem, het water en het klimaat beschermd worden. Landbouw moet de biodiversiteit stimuleren, in plaats van het milieu te verontreinigen met pesticiden en kunstmest.

Dit jaar voeren we de strijd tegen schadelijke pesticiden nog op. Onze doelstelling is duidelijk: zo snel mogelijk volledig afstappen van deze chemicaliën. We willen geen pesticiden in onze tuin, op onze velden, en al zeker niet op ons bord.

Volg deze campagne tegen pesticiden, en kom zelf ook in actie!