We houden van lekker en gezond eten. Maar waar we niet van houden is de manier waarop het gros van onze voeding vandaag geproduceerd wordt.

De industriële conventionele landbouw met zijn kunstmeststoffen en pesticiden houdt gezondheidsrisico’s in voor de mens, en voor de landbouwers in het bijzonder. We hoeven je allicht niet te vertellen dat ze ook het milieu en de biodiversiteit schaadt.

Maar dat hoeft niet zo te zijn. Ons voedsel kan best geteeld worden volgens de principes van de ecologische landbouw.

Het is een modern productiesysteem, dat steunt op de wetenschappelijke inzichten van de agro-ecologie en waarin mensen en boeren centraal staan. Waarin mensen bepalen wat er op het veld staat en op hun bord ligt, en niet een handvol multinationals. Waarin landbouw de natuur en biodiversiteit versterkt, in plaats van vernietigt. Waarin landbouw de laatste wetenschappelijke innovaties linkt aan de kennis van boeren. Waarin voedsel wordt geteeld zonder mensen en het milieu te vergiftigen met chemicaliën.

Je kan meer lezen over ecologische landbouw en de onderliggende principes in het kersverse Greepeace-rapport Food and Farming Vision.  


De voedselkeuzes die we elke dag maken, kunnen weldegelijk helpen om het systeem te veranderen. De lijst van dingen die we als burgers, consumenten of gewoon als eters kunnen doen, is eindeloos. We kunnen bijvoorbeeld stilstaan bij het voedsel dat we kopen, en waar we dat doen: eerder naar boerenmarkten dan naar supermarkten gaan, minder vlees eten, en bio-, lokaal en seizoensgebonden groenten en fruit kopen. We kunnen voedselverspilling tegengaan door alle eetbare delen van de groenten die we kopen te gebruiken. We kunnen zelf voedsel telen op ons balkon, in onze tuin of op ons dakterras.

Daarnaast moeten ook regeringen, investeerders en bedrijven wakker worden, en hun steun aan de industriële landbouw verschuiven ten voordele van de ecologische landbouw. Zo kan de verandering diepgaand en langdurig worden.

Maar de som van onze acties zal het alvast onmogelijk maken voor regeringen wereldwijd om de roep van mensen voor gezonde voeding en een gezonde planeet nog langer te negeren...

Sluit je aan bij onze food movement door zelf een uitdaging aan te gaan op
ikweetwatikeet.org  

Onze zeven principes in een notedop:

1. Voedselsoevereiniteit
Beeld je een wereld in waar producenten en consumenten de voedselketen controleren, in plaats van de grote concerns die vandaag de plak zwaaien. Er zijn kleinschalige boerderijen en bruisende lokale economieën nodig om een voedselsysteem op poten te zetten dat gezond is voor mens en planeet.

2. Boeren versterken
De ecologische landbouw verschaft rurale gemeenschappen overal een betrouwbaar inkomen. Zo helpt hij het platteland ontwikkelen, en strijden tegen armoede en honger. Kleine boeren hebben wereldwijd nog het meeste te lijden onder armoede en gebrekkige toegang tot voedsel.

3. Slimmere voedselproductie
Ecologische landbouw kan met een beperkte input het rendement opkrikken op plaatsen waar dat het hardst nodig is, bijvoorbeeld in Afrika en Azië. Tegelijk is er actie nodig tegen het onduurzaam gebruik van voedselgewassen (denk aan de enorme voedselverspilling, onze hoge vleesconsumptie en de valse oplossing van grootschalige biobrandstoffen).

4. Biodiversiteit
Een grote verscheidenheid aan gewassen zorgt voor een gezond ecosysteem dat je kan inzetten voor compostering, en natuurlijke bestrijding van schadelijke insecten en ziekten. Teel daarom mét de natuur, niet ertegen.

5. Gezonde bodem
Het is perfect mogelijk de vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren zonder chemicaliën. Ecologische landbouw beschermt de bodem tegen erosie, vervuiling en verzuring.

6. Zonder pesticiden
Giftige chemische pesticiden zijn een onnodig gevaar voor mens en natuur. Zo hebben bepaalde bestrijdingsmiddelen onaanvaardbare risico's voor bijen of andere insecten die bestuiven. Met ecologische landbouw kan je ziektes en onkruid beheersen zonder chemische pesticiden.

7. Klimaatbestendig
Biodiversiteit is belangrijk om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Een mix van verschillende bomen, gewassen en variëteiten op een veld houdt het water langer vast in de bodem tijdens periodes van droogte, en vermindert de erosie bij overstromingen.