Zoals verwacht heeft de Europese Commissie de vergunning voor glyfosaat verlengd met 18 maanden, zonder noemenswaardige restricties. Tegen eind 2017 moet het Europese Chemicaliënagentschap (ECHA) zijn onderzoek naar de impact van de omstreden onkruidverdelger op de menselijke gezondheid en het milieu klaar hebben.

Het is een roekeloze beslissing van een Commissie die duidelijk geen voeling meer heeft met de Europese burgers, en daarin stilzwijgend wordt gesteund door heel wat nationale regeringen. We roepen de Europese Commissie op om het voorzorgsprincipe toe te passen, en dringend de uitfasering van glyfosaat voor te bereiden.

Geen gekwalificeerde meerderheid

Vorige week vrijdag bleek dat Europese Commissie wederom geen gekwalificeerde meerderheid had gevonden voor haar voorstel om het gebruik van glyfosaat nog toe te staan in de komende 12 tot 18 maanden.

De oorspronkelijke tienjarige toelating voor glyfosaat liep af in 2012, maar de Commissie verlengde ze al tweemaal, in 2011 en 2015, tot 14 jaar in totaal. De Commissie wil nu de toelating nog verder rekken tot 15 jaar en half, tot eind 2017. Dan zou het Europese Chemicaliënagentschap (ECHA) moeten klaar zijn met zijn onderzoek naar de negatieve impact van glyfosaat op onze gezondheid en het milieu.

Uitfasering voorbereiden

We vragen de Europese Commissie om dringend de uitfasering van glyfosaat voor te bereiden. Duizenden bioboeren bewijzen dat onkruidbeheersing perfect mogelijk is zonder glyfosaat. Op akkers kan een combinatie van gewasrotatie, vanggewassen en ondergroei de ontwikkeling van onkruid onderdrukken. Mechanisch wieden kan helpen om de overige ongewenste plantengroei aan te pakken.

Zoals bekend is het meest gebruikte herbicide erg omstreden sinds het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de WHO glyfosaat als 'waarschijnlijk kankerverwekkend' bestempelt. Het Europese Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) verraste in november vorig jaar met de conclusie dat glyfosaat 'waarschijnlijk niet kankerverwekkend' is. EFSA heeft zijn onderzoek gedeeltelijk gebaseerd op ongepubliceerde studies die door de industrie zelf werden besteld, terwijl het IARC zich uitsluitend baseert op publiek toegankelijke wetenschappelijke bewijzen.

De saga duurt voort...

Kom in actie met ons voor een pesticidevrije toekomst