De afgelopen maanden was er heel wat te doen rond het meest gebruikte onkruidverdelgingsmiddel. Na veertig jaar sproeien is glyfosaat overal terwijl er nog geen wetenschappelijke consensus is over de schadelijke effecten ervan.

Blijft glyfosaat toegestaan in de EU?

Is de stof nu kankerverwekkend of niet?

Wat heeft Europa precies beslist? Hoe zit het in België?

En kunnen we eigenlijk wel zonder dit onkruidverdelgingsmiddel?

De antwoorden vind je op ons overzicht met veelgestelde vragen:
http://www.greenpeace.org/belgium/nl/wat-doen-wij/landbouw/de-uitdagingen/pesticiden/Glyfosaat/