Update: Woensdag 15 juni vroegen de Waalse en Brusselse ministers van Leefmilieu Carlo di Antonio en Céline Fremault aan de federaal bevoegde minister Willy Borsus om tijdens de stemming op 24 juni rekening te houden met het standpunt van de verschillende gewesten.

Op 24 juni zou op Europees niveau de verlenging voor glyfosaat gestemd worden in een zogenaamde Appeal Committee. Tot nu toe heeft Borsus steeds ingestemd met een vernieuwing of verlenging van de vergunning. Maar dit strookt niet met het standpunt van Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: beiden kanten zich tegen een verlenging.

Waarom houdt Borsus daar geen rekening mee? In zo'n situatie zou hij zich moeten onthouden, in de plaats van slaafs de Commissie te volgen!

Laat je stem horen en stuur hem een mail

 

- Bericht van 7 juni -

Voor de derde keer is de Europese Commissie er niet in geslaagd om bij de lidstaten voldoende steun te vinden voor haar plan om het gebruik van glyfosaat in de EU te verlengen. Maar terwijl onze bevoegde minister Willy Borsus de Commissie slaafs wil volgen, zet Wallonië wél stappen om het gebruik in te perken.

Zo heeft de Milieucommissie van het Waals parlement maandag een voorstel tot resolutie goedgekeurd om glyfosaat te verbieden. Het gaat om het gebruik door particulieren en de openbare diensten. Om het gebruik in de landbouw aan banden te leggen, wil ze dat de Waalse regering het onderzoek naar alternatieve methodes ondersteunt, zodat boeren perfect zonder glyfosaat kunnen. Deze resolutie bewijst nog maar eens dat er heel wat ongerustheid bestaat over deze schadelijke onkruidverdelger.

De controverse rond glyfosaat verklaart ook de impasse op Europees niveau. Leiders van EU-lidstaten die samen bijna de helft van de Europese bevolking vertegenwoordigen, zijn voldoende bezorgd om nu al driemaal een verlenging te weigeren:

Verlengen zonder restricties?

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (van de Wereldgezondheidsorganisatie) noemt de stof “waarschijnlijk kankerverwekkend”, en in ons land nemen de drie gewestregeringen maatregelen om het gebruik van glyfosaathoudende pesticiden te beperken.

Toch willen Borsus en de Europese Commissie nog steeds dat het gebruik van glyfosaat wordt verlengd met een periode van 18 maanden, en zonder restricties! Het is onverantwoord en gevaarlijk om zo te blijven spelen met de gezondheid van de bevolking en het milieu.

Voorzorgsprincipe

Het gebruik van glyfosaat door particulieren en openbare diensten moet uit voorzorg verboden worden. Geen enkel redelijk politicus kan het gebruik van een dergelijk gif blijven toelaten en intussen beweren de belangen van de burger en het milieu te verdedigen. Het wordt dringend tijd voor minister Borsus om los te komen van de pesticideproducenten en het voorzorgsprincipe te respecteren.

Laat het hem weten!