UPDATE: Vandaag legt de Europese Commissie zijn herwerkt voorstel op tafel, om de vergunning van glyfosaat te verlengen met 12 tot 18 maanden - zonder beperkingen. De stemming onder de lidstaten vindt plaats op 6 juni.

De Commissie houdt met dit voorstel opnieuw geen rekening met het feit dat glyfosaat door kankeronderzoekers van de WHO als waarschijnlijk kankerverwekkend wordt beschouwd, of met andere wetenschappelijke bewijzen dat de stof schadelijk is voor mens en natuur. 

Net als de europarlementsleden, pleiten wij voor een onmiddellijk verbod:

  • op het gebruik door particulieren (die Roundup of Weedol in hun tuin of op hun terras gebruiken)
  • op het gebruik in openbare parken, speeltuinen, wegen en spoorwegen

  • het besproeien van voedselgewassen voor de oogst

Ondanks het feit dat de verlenging slechts beperkte periode zou gelden, zal iedereen uiteindelijk blootgesteld worden aan dezelfde hoeveelheid glyfosaat en zal het glyfosaatgehalte in ons lichaam ook niet wijzigen. Een voorstel zonder beperkingen is dan ook geen optie.

Help ons minister Willy Borsus overtuigen

 

- bericht van 19 mei -

De Europese Commissie heeft vandaag, 19 mei, opnieuw geen beslissing kunnen nemen over de beruchte onkruidverdelger glyfosaat. We hopen op afstel, in plaats van uitstel.

Het is al de tweede keer dat EU-lidstaten hebben geweigerd te buigen onder de druk van de Commissie. Echt als een verrassing komt het nieuws niet, omdat de Commissie doof blijft voor de bezorgdheden van onafhankelijke wetenschappers, europarlementsleden en burgers.

En wat gaat de bevoegde minister van Landbouw, Willy Borsus, doen? Bijna 20.000 mensen hebben hem al gemaild met de vraag om ‘nee’ te zeggen tegen glyfosaat. Voorlopig ziet hij geen enkele reden om het geweer van schouder te veranderen. Dat Frankrijk tegen is, en Duitsland en Nederland zich bij een stemming zouden onthouden, dringt blijkbaar niet door tot onze minister. In België spuit men koppig voort? 

 

De tijd begint te dringen. Voor het einde van juni moet Europa een beslissing hebben genomen over het omstreden landbouwgif. Dan loopt de goedkeuring voor glyfosaat immers af.

- bericht van 17 mei -

Woensdag of donderdag stemmen de EU-lidstaten naar verwachting over het voorstel van de Commissie, om de controversiële onkruidverdelger glyfosaat nog eens 9 jaar toe te staan zonder noemenswaardige beperkingen. Ook onze federale minister van Landbouw, Willy Borsus, zal zich op die vergadering uitspreken. Wat er ook wordt beslist, het draagvlak voor schadelijke pesticiden zoals glyfosaat brokkelt steeds verder af…

Je hebt het misschien gelezen of gehoord op de radio. Een gezamenlijke commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) - die luistert naar de naam Joint Meeting on Pesticide Residus (JMPR) - liet maandag weten dat volgens haar glyfosaat via voedsel ‘waarschijnlijk geen kankerrisico voor de mens’ inhoudt. Haar conclusie lijkt haaks te staan op het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van diezelfde WHO (in feite onderzoekt de eerste de schadelijkheid en de tweede het risico van glyfosaat). Dat minstens twee experten die betrokken zijn bij JMPR’s evaluatie van het herbicide banden hebben met de industrie, doet vragen rijzen over de onafhankelijkheid van het advies.

Een beslissing die gevolgen heeft voor miljoenen mensen, zoals het vergunnen van glyfosaat, moet gebeuren op basis van volledige transparantie en onafhankelijke wetenschap, en los van industriële belangen. Het zou onverantwoordelijk zijn om de waarschuwingen over glyfosaat zomaar onder de mat te vegen.

Visie gevraagd

Van de Belgische administratie zal het niet komen. Die verschuilt zich achter het wettelijk kader en stelt dat in het glyfosaatdossier alles correct is verlopen. Zij zien dan ook geen reden om glyfosaat geen vergunning toe te kennen. Het hele dossier ruikt echter naar belangenvermenging en een dubieuze interpretatie van wetenschappelijke studies. Iets wat het wettelijk kader niet kan uitsluiten op dit moment. Onze minister van Landbouw, Willy Borsus, kan wél een politieke beslissing nemen die getuigt van een visie met respect voor de volksgezondheid en een gezond leefmilieu.

De Belgen willen geen glyfosaat

Niet alleen Greenpeace vraagt een pesticidenvrije visie van onze minister(s). Meer dan 17.500 brievenschrijvers hebben Borsus gevraagd om glyfosaat geen nieuwe vergunning toe te kennen. Meer dan 40.000 Belgen tekenden de AVAAZ petitie tegen de nieuwe vergunning. Steeds meer mensen kloppen op de deur van Velt, Greenpeace en andere milieuorganisaties met de vraag naar alternatieven voor onkruidbestrijding. Die alternatieven zijn er ook, niet alleen voor particulieren maar ook op grote schaal, kijk maar naar de gemeentes en openbare diensten, die reeds sinds 2015 zonder pesticiden werken  . Alle biologische landbouwers doen het zonder glyfosaat. Angstvallig een specifieke industrie verdedigen omdat een paar groepen het niet zien zitten om af te stappen van hun geliefde herbicide, is geen vooruitziend beleid. De roep om een pesticidevrije omgeving zal in de toekomst alleen maar groter worden en is onvermijdelijk.

De trein is al vertrokken

De Franse milieuminister heeft heel duidelijk laten blijken dat zij glyfosaat niet wil autoriseren. Zij ziet dus wel voldoende reden om uit voorzorg dit goedje uit de rekken te halen. Het past dan ook in het Franse pesticidenbeleid. Zo zal in Frankrijk geen enkel pesticide meer te verkrijgen zijn voor particulieren in 2021. De uitfasering is daar al ingezet. In Nederland ambieert men ook een stevige vermindering van het pesticidengebruik. De drinkwaterautoriteiten van onze noorderburen verklaren ondubbelzinnig dat pesticides een groot probleem vormen voor de watervoorziening én dat glyfosaat in het bijzonder steeds problematischer wordt.

Ook in België zijn hoopvolle geluiden te horen. Onze steden en gemeentes zijn al verplicht over te schakelen naar een pesticidenvrije beheersing van onkruid en andere plagen. Het Brusselse gewest heeft een paar weken terug officieel verklaard dat het glyfosaat gaat bannen. We weten dat de Waalse minister Di Antonio ook aan het bekijken is in welke mate dat het Waalse gewest stappen kan ondernemen. Het laatste nieuws is dat ook Duitsland opnieuw twijfelt over haar standpunt rond de autorisatie van glyfosaat.

De toekomst is er eentje zonder pesticides en de trein daar naartoe is al vertrokken. Met de maatregelen voor de gemeentes zijn we al voortrekker. We moeten zorgen dat we mee zijn in de landbouw en het non-professioneel gebruik.

Wil Willy Wijzer Worden?

De bewijzen tegen glyfosaat stapelen zich op. Steeds meer onderzoeken tonen ook aan dat glyfosaat en afgeleide producten alomtegenwoordig zijn in onze leefomgeving en in het menselijk lichaam. Alle voorwaarden zijn vervuld om het voorzorgsprincipe toe te passen. Natuurlijk vraagt dit een beetje politieke moed want glyfosaat en glyfosaathoudende producten zijn populair wereldwijd en ze zijn het kindje van één van de machtigste landbouwbedrijven ter wereld. Maar dat speelt uiteraard geen rol voor onze Willy. Wij gaan er van uit dat Willy Wijzer Wil Worden en ‘nee’ zegt tegen glyfosaat!