Bijna tweeduizend mensen kleven vandaag stickers in winkels van Brico op schadelijke herbiciden die glyfosaat bevatten, zoals Roundup en Weedol. We willen dat de grootste doe-het-zelfketen als eerste in ons land deze producten uit de handel neemt, en zo een voorbeeld stelt voor de andere winkelketens...

Aan iedereen die dat vroeg, hebben we de voorbije weken stickers opgestuurd met als boodschap “Pesticiden: niet in mijn winkel” en “No to pesticides, Yes to nature”. Veel meer dan een actie van enkele Greenpeace-sympathisanten is dit een signaal van bezorgde burgers, die vaak ook klant zijn bij Brico.

Samen vragen we Brico de enige juiste beslissing te nemen om het milieu en de volksgezondheid te beschermen: geen glyfosaathoudende producten meer verkopen aan particulieren. Kankeronderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn van oordeel dat glyfosaat “waarschijnlijk kankerverwekkend” is - en los van het dispuut tussen verschillende instanties, stapelen de bewijzen zich op dat glyfosaat schadelijk is voor mens en milieu.

De verkoop van producten die dit gif bevatten zou moeten worden verboden, en als politici onder druk van de industrie weigeren deze stap te zetten is het aan de handelaars om hun verantwoordelijkheid te nemen.

In Frankrijk, Nederland en Duitsland hebben tal van grote winkels al zelf het initiatief genomen. Het is hoog tijd dat ook in België de grote doe-het-zelfketens actie ondernemen.

We roepen marktleider Brico op om het voorbeeld te geven aan de andere spelers op de Belgische markt. Zijn Nederlandse zusterketen Praxis, eveneens eigendom van moederbedrijf Maxeda, nam deze pesticiden al eerder uit de rekken. Zo moeilijk kan het dus niet zijn.

Er bestaan tal van onschadelijke alternatieven, zoals de onkruidsteker, staalborstel, stoom- of thermische brander. Dit zijn de producten die doe-het-zelfzaken in de kijker moeten zetten, in plaats van Roundup & co.

"We zijn het politiek getreuzel en schimmig gelobby meer dan beu. Op Europees niveau bijvoorbeeld volgt onze bevoegde minister van Landbouw, Willy Borsus, slaafs de Europese Commissie en de agro-industrie, ten koste van het milieu en de gezondheid van ons allemaal. Dit terwijl landen als Frankrijk en Italië zich verzetten tegen een nieuwe vergunning van glyfosaat, en Duitsland en Nederland uit voorzorg verkiezen zich te onthouden.

De houding van Borsus is absoluut onverantwoordelijk. Maar ook als het beleid niet mee wil, kunnen winkelketens er perfect zelf voor kiezen om geen schadelijke pesticiden meer te verkopen.

Je houdt van tuinieren en je bent op zoek naar een beter alternatief voor schadelijke pesticides? Hier vind je onze oplossingen.