Fantastisch nieuws: in de nasleep van het schandaal van de Monsanto Papers ziet minister van Landbouw Willy Borsus (MR) zich genoodzaakt om de verkoop van glyfosaat aan particulieren te verbieden in België. Eindelijk neemt de federale regering haar verantwoordelijkheid.

Een dag eerder kondigde de Vlaamse regering al een verbod aan op het particulier gebruik van glyfosaat, tot er wetenschappelijke zekerheid bestaat over de gezondheidsrisico’s. Wallonië en Brussel hadden eerder al een verbod aangekondigd.

Zo ontstond een totaal absurde situatie waarbij het gebruik van glyfosaat in de regio’s verboden is, maar de verkoop van de producten gewoon wordt verder gezet omdat dit een federale aangelegenheid is.

Plots ging het razendsnel. Borsus heeft blijkbaar een besluit klaar dat het op de markt brengen, en dus het gebruik van herbiciden, bestemd voor particulieren verbiedt. Ook de verkoop van zogenaamde CMR2-producten (herbiciden, insecticiden en fungiciden die erkend zijn als ‘verdacht carcinogene, mutagene en reprotoxische effecten te hebben’) wordt verboden.

Genoeg alternatieven

Verschillende burgers en organisaties zoals Greenpeace dringen hier al lang op aan. Zeker voor tuin- en huisgebruik zijn er meer dan genoeg alternatieven voor dit vergif.

Retail voor het blok gezet

Jammer dat de doe-het-zelfsector, met marktleider Brico op kop, steeds geweigerd heeft om schadelijke herbiciden als Roundup zelf uit de rekken te nemen, zoals heel wat grote winkelketens in onze buurlanden hebben gedaan. Hun passiviteit toont aan dat het ‘duurzaam ondernemen’ waarop ze zich graag beroepen, niet meer is dan windowdressing.

En wat met de landbouw?

Nu moet onze regering de landbouw ondersteunen om ervoor te zorgen dat ook in deze sector alle schadelijke pesticiden zoals glyfosaat volledig kunnen worden uitgefaseerd. Ook hier bestaan er alternatieven, maar voor boeren is het natuurlijk minder evident om van de ene dag op de andere volledig zonder herbiciden te werken. 

Naar een Europees verbod

Op Europees niveau richten we ons tot de Europese Commissie met een burgerinitiatief, dat niet alleen glyfosaat wil laten verbieden maar dat ook volledige transparantie wil voor de toelatingsprocedures van zulke stoffen. Al meer dan 700.000 mensen hebben deze petitie getekend.

>> Teken ook het Europees burgerinitiatief voor een verbod op glyfosaat