Het is de laatste week van onze crowdfunding. Deze lente helpt Greenpeace twee ecologische boeren aan een lap grond, samen met de organisaties De Landgenoten en Terre-en-vue. Er zijn zeer goede redenen waarom zulke boeren onze steun verdienen…

Iedereen kan nog tot 2 mei rechtstreeks in gezonde bodem, en dus in gezonde voeding, investeren.

Ga naar de projectpagina

Nog niet overtuigd door ecologisc landbouw?

#1 Ecologische boeren beschermen onze grond…

De boeren van de toekomst zijn in de eerste plaats de hoeders van onze bodem. We hebben meer dan ooit nood aan mensen die de aarde nieuw leven in blazen, en beschermen tegen vervuiling, erosie en verzuring. Dat is de manier waarop Brecht Goussey in Heverlee en de familie Jacquemart in Saint-Gérard hun land bewerken.

#2 …en doen dat zonder schadelijke pesticiden

Giftige chemische pesticiden zijn een onnodig gevaar voor mens en natuur. Zo hebben bepaalde bestrijdingsmiddelen onaanvaardbare risico's voor bijen of andere insecten die bestuiven. Met ecologische landbouw kan je ziektes en onkruid beheersen zonder chemische pesticiden.

#3 Zonder gezonde bodem, geen gezond voedsel

De grond levert voedingstoffen aan planten, en zijn nutriënten vind je vervolgens terug in het blaadje sla of de boterham op je bord. Dus hoe beter de bodem, hoe gezonder het voedsel (om van de smaak nog maar te zwijgen). Maar daar heb je wel geduld voor nodig. Het kost de natuur al snel tweeduizend jaar om een vruchtbare toplaag van tien centimeter aan te maken. Koester daarom elke morzel grond!

#4 Landbouwgrond is onbetaalbaar geworden

Speculatie, schaarste en schaalvergroting. Drie factoren die ertoe hebben geleid dat landbouwgrond vandaag onbetaalbaar is geworden voor jonge mensen die het als boer willen proberen. “Hoe gek is het dat de grond stilaan duurder wordt dan wat je erop kan produceren binnen een carrière”, vraagt Brecht Goussey zich af. Wie voelt zich nog geroepen om een landbouwbedrijf te starten?

#5 Ecologische landbouw voedt de bodem op lange termijn…

Een bodem is zoals een bankrekening: je kan wel telkens een bepaalde som afhalen in de vorm van je favoriete groenten, maar als je nooit iets bijstort, zal je saldo na verloop van tijd ontoereikend zijn. Daarom hebben we meer boeren nodig die inzetten op gewasrotatie, diversiteit en compost. Want alleen zo kan je de bodem voldoende voeden en vruchtbaar houden.

#6 …en maakt hem klimaatbestendig

De landbouw in het algemeen draagt met zijn uitstoot in grote mate bij aan de opwarming van de planeet. Maar landbouw die ecologisch verloopt, is net een buffer tegen de klimaatverandering. Bioboeren geven de bodem genoeg  veerkracht om klimatologische veranderingen op te vangen en en de CO₂-uitstoot tot een minimum te beperken. Biodiversiteit is daarbij zeer belangrijk. Een mix van verschillende bomen, gewassen en variëteiten op een veld houdt het water langer vast in de bodem tijdens periodes van droogte, en vermindert de erosie bij overstromingen.

#7 Voor verscheidenheid op het veld en het bord

Wereldwijd neemt de biodiversiteit af, terwijl een grote soortenrijkdom net de grootste bondgenoot van een boer kan zijn. Een grote verscheidenheid aan gewassen zorgt voor een gezond ecosysteem dat je kan inzetten voor compostering en natuurlijke bestrijding van schadelijke insecten en ziekten. En zo leer je natuurlijk ook nieuwe (of vergeten) groenten kennen, denk maar aan snijbiet, boerenkool, pastinaak, postelein of rammenas.

Lees meer over onze principes van ecologische landbouw