Terwijl de maag van vele Belgen omkeert bij het zien van de schokkende beelden uit het slachthuis van Tielt, speelt er zich in Brazilië een ander drama af: JBS, de grootste vleesproducent ter wereld, brengt rot en illegaal vlees gelinkt aan ontbossing in het Amazonewoud op de markt.

Intussen legde de Braziliaanse overheid JBS een boete op van meer dan 6 miljoen euro omdat het illegaal vlees uit het Amazonewoud heeft aangekocht. Greenpeace heeft dan ook alle onderhandelingen over de strijd tegen ontbossing die met JBS lopende waren stopgezet.

Corruptie bij vleesproductie

Wij praatten met JBS in het kader van het Cattle Agreement dat in 2009 als resultaat van onze campagne ondertekend werd door de grote Braziliaanse slachthuizen. Dat akkoord legde een aantal minimumcriteria op, zoals het verbod om geen runderen aan te kopen van boerderijen die recente, illegale ontbossing veroorzaakten in het Amazonewoud. Zulke praktijken zijn misdadig, zeker als je weet dat veeteelt de belangrijkste drijfveer van ontbossing is in het Amazonewoud: 80% van het ontboste gebied is vandaag weidegrond voor runderen.

Het hele schandaal kwam aan de oppervlakte nadat de Braziliaanse politie net een groot netwerk van handel in rot vlees had blootgelegd. Daar waren meer dan 30 bedrijven bij betrokken, waaronder dus ook JBS. De corruptie tiert welig in de vleessector om officiële controles te vermijden en om de zaak trachten toe te dekken. De EU, China, Hong Kong en Chili hebben alle vleesimport uit Brazilië geblokkeerd tot bewezen is dat het veilig is.

Minder en beter vlees

De Braziliaanse en Belgische schandalen bewijzen dat de hele productieketen rot is en helemaal niet transparant. De grond van het probleem is overal dezelfde: de industriële vleesproductie heeft desastreuze gevolgen voor ons leefmilieu en onze gezondheid. Dat is niet aanvaardbaar, en we moeten er ons tegen verzetten. Minder en beter vlees eten is de oplossing.

Beter vlees betekent: ecologisch en lokaal geproduceerd vlees, met respect voor het leefmilieu en de biodiversiteit, zonder chemische producten en antibiotica en met respect voor dierenwelzijn.