Terwijl Brico zich nog steeds lijkt af te vragen wat er fout is aan de verkoop van glyfosaathoudende producten zoals Roundup, neemt het Waals parlement wél zijn verantwoordelijkheid. Dankzij een nieuw decreet, dat woensdag goedgekeurd werd, kan het parlement voortaan het gebruik van pesticiden verbieden als die "een risico vormen voor de milieubescherming, de volksgezondheid of het natuurbehoud".

En rara beste mensen van Brico, glyfosaat is één van die schadelijke pesticiden. De experten van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek, dat deel uitmaakt van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), bestempelen glyfosaat namelijk als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’. Voor het Waalse Parlement is dit reden genoeg om het voorzorgsprincipe in te roepen, en het gebruik van glyfosaat door particulieren te verbieden.

De grootste doe-het-zelfketen van ons land heeft de milieu- en gezondheidsargumenten altijd van tafel geveegd. Voor Brico primeert zijn winst op onze gezondheid. Terwijl het echt niet moeilijk kan zijn om producten met glyfosaat te bannen… al minstens 16 grote winkelketens in Nederland, Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland haalden de Roundup & co al uit de rekken en bieden in de plaats ecologische alternatieven aan.

Brico noemt zich op zijn website “partner in duurzame ontwikkeling”. Hoe valt dat te rijmen met de verkoop van schadelijke pesticiden? De spagaat wordt steeds pijnlijker…