Onlangs vond in Den Haag het Monsanto-tribunaal plaats, in aanwezigheid van onder andere boeren, experts en activisten. Ook Aleyda was erbij. Ze is vrijwilliger bij Greenpeace en beschrijft hier wat ze van het proces zal onthouden…

Het was een onvergetelijke ervaring om te mogen deelnemen aan het Monsanto-tribunaal. Voor mij was het een enorme bron van informatie, maar ook een fantastische ontmoetingsplaats: het tribunaal was dé gelegenheid om ideeën met mensenactivisten te delen, en om in nauw contact te treden met anderen die zich (net als ik) betrokken voelen bij dit onderwerp.

Het proces gaf een forum aan getuigen uit alle delen van de wereld. Ze spraken in alle nederigheid voor een jury over hun ervaringen, ze deelden hun kennis en eisten een eerlijke rechtspraak op plaatsen waar de stem van het volk niet gehoord wordt.

Misvormde biggen

Zo hoorden we aangrijpende getuigenissen van moeders die moeten toezien hoe hun kinderen ziek worden, en van slachtoffers van een door glyfosaat vergiftigd milieu - een herbicide dat zoals bekend door Monsanto wordt gemaakt. Er was een boer uit Noorwegen die kwam getuigen over zijn biggen, die met aangeboren afwijkingen werden geboren. Hij ziet een link met veevoeder uit de landbouwindustrie, dat met glyfosaat is gekweekt.

Specialisten bevestigden in Den Haag dat ze glyfosaat en afgeleide stoffen terugvinden in onze voeding, ons lichaam, onze urine, in de rivieren en in de lucht. Wat met de toekomstige generaties? Zijn ze dan voorbestemd om dit gif in hun lichaam geboren te worden? “Alleen al het feit dat er chemische stoffen in ons lichaam gevonden worden, is een misdaad tegen de mensheid”, merkte een Argentijnse getuige op.

Dat is een deel van de tol die wij als mensen betalen voor het omzetcijfer van een multinational als Monsanto.

Indiase katoenboeren

De voorzitter van een landbouwersfederatie in India wees ons erop dat, voor de komst van Monsanto in India 95% van de katoenboeren met eigen zaden teelden, die ze onder elkaar uitwisselden. Twintig jaar later heeft nog maar amper 5% van hen zaad van lokale origine. Met zijn agressieve bedrijfspolitiek brengt Monsanto de economische- en de voedselveiligheid in India in gevaar.

Zulke getuigenissen hebben de deelnemers aan het tribunaal een globaal beeld gegeven over de impact van het gebruik van glyfosaat. De gevolgen ervan zijn soms onomkeerbaar voor de voedselketen en voor onze gezondheid.

Ondertussen wordt de grond waarop aan landbouwindustrie wordt gedaan, steeds armer. De bodem verliest zijn textuur en kan die niet tijdig vernieuwen. Deze ecocide brengt de voedselveiligheid in gevaar.

Ecocide erkennen als misdaad

Voor het milieu en ons leven betekent het Internationaal Monsanto Tribunaal een stap in de richting van meer rechtvaardigheid. Zoals de Indiase wetenschapper en activiste Vandana Shiva op het tribunaal zei: “Via een volksvergadering komt echte democratie tot stand. We moeten ervoor zorgen dat de burger, en vooral de landbouwer, het recht behoudt om met het beste zaad te werken en om de gronden te bebouwen zoals hun voorouders dat deden. Met agro-ecologie blijft het welzijn van iedereen in harmonie met het ecosysteem en blijft de voedseldiversiteit behouden.”

Valérie Cabanes, juriste en woordvoerster van End Ecocide On Earth roept op tot actie :
"Wij, het volk, moeten eisen dat CEO’s als individu verantwoordelijk worden gesteld voor hun acties die de mensenrechten in gevaar brengen. Zij zijn tenslotte verantwoordelijk voor de beslissingen die gevolgen hebben voor mens en milieu.

Of nog: "We moeten eisen dat onze regeringen ecocide erkennen als misdaad, een misdaad van de eerste orde. Het is een misdaad die de leefbaarheid op onze planeet in gevaar brengt."

Uitspraak in december

De aanbevelingen van het tribunaal worden begin december bekend gemaakt. Tot dan moeten we individueel actie blijven voeren om een verschil op globaal niveau teweeg te kunnen brengen. We moeten aan de Europese regeringen vragen om geen voedsel meer aan te kopen dat afkomstig is uit de landbouwindustrie, zoals soja, maïs, zonnebloem of vlees.

We zien elkaar terug op de mars tegen Monsanto die plaatsvindt op 28 april 2017 in Düsseldorf, voor de kantoren van Bayer, waar de fusie tussen de 2 megabedrijven Monsanto en Bayer ondertekend zal worden.