Valentine Jacquemart

Valentine is superenthousiast over het initiatief van Greenpeace om samen met de organisaties De Landgenoten en Terre-en-vue een crowdfunding te organiseren. "Wie geld in dergelijke projecten stopt, doet dat niet gewoon om één gezin te steunen, maar de ecologische landbouw in zijn geheel", vertelt de dochter van de Jacquemarts, een boerenfamilie die de toegang tot hun land dreigt te verliezen.

Doe mee met de crowdfunding

Mijn ouders huren al 35 jaar landbouwgrond die ze bewerken in de provincie Namen. Tot voor kort stelden we ons eigenlijk nooit vragen over de toekomst. Maar dat veranderde in 2012, toen de eigenares overleed. Zij had geen rechtstreekse erfgenamen en we waren vrijwel zeker dat de gronden zouden worden verkocht. In dat geval hadden mijn ouders zich diep in de schulden kunnen steken om de gronden die met verkoop bedreigd werden, zelf te verwerven. Maar ze hebben niet voor die optie gekozen. We vonden op dat moment dat we anders te werk moesten gaan.

We hoorden toen dat er een coöperatie was opgericht, met de naam Terre-en-vue. Die koopt gronden om ze door te verhuren aan bioboeren zoals mijn ouders. De mensen van Terre-en-vue zijn naar de boerderij komen kijken en stelden voor om ons te helpen.

Een crowdfunding voor ecologische landbouw

Greenpeace geeft het project een duwtje in de rug door een crowdfunding te organiseren, waarmee mensen rechtstreeks kunnen bijdragen aan het financieren van de gronden. Dat vind ik persoonlijk de max. Wie geld in dergelijke projecten stopt, doet dat niet gewoon om één gezin te steunen, maar de ecologische landbouw in zijn geheel. En voor mijn ouders en de andere landbouwers is het fantastisch om over grond te beschikken zonder dat ze schulden moeten aangaan. En dat allemaal voor activiteiten die het milieu ten goede komen.

Neem zelf ook deel

Ikzelf leg me toe op het kweken van groente. Daarvoor heb ik niet zoveel grond nodig als mijn ouders. Zij hebben een biodynamische boerderij en ontwikkelen een uitgebreid aanbod aan hoogwaardige zuivelproducten.Wat mij betreft, zou ik willen dat andere boeren later mee in het avontuur kunnen stappen en dat we de percelen samen kunnen gebruiken! Ik vind het echt een aanlokkelijk idee dat de gronden in zekere zin een gemeenschappelijk goed worden. Niet alleen omdat ze dan worden onttrokken aan de speculatie, maar omdat ze bovendien worden verhuurd voor minstens 99 jaar. Dat is dus werken op lange termijn, met het oog op duurzame ontwikkeling.