Vlaams klimaatbeleid: de waarheid kwetst bij CD&V ?

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 13 november, 2013
Naar aanleiding van een Greenpeace-publicatie over het beleid van onze Belgische vertegenwoordigers op de klimaattop in Warschau, reageerde CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne scherp in een opiniestuk op de site van De Morgen.

Lees het opiniestuk van Bothuyne hier

Greenpeace wil met deze publicatie, voorgesteld in de vorm van een klimaatrapport, nagaan of de Belgische ministers die ons land in Warschau vertegenwoordigen, in eigen land hun huiswerk hebben gemaakt. Het rapport van de Belgische ministers is geen eindbilan. De ‘prijzen’ worden pas aan de meet uitgedeeld, aan het einde van de legislatuur. Ook is er geen vermelding van Brussel in het rapport, om de eenvoudige reden dat Brussel niet vertegenwoordigd is op de klimaattop. Het rapport van Greenpeace is gericht aan de ministers die ons land wél vertegenwoordigen, en voor de camera's het klimaat allicht weer lippendiensten zullen bewijzen. Echter, geen woorden zonder daden, de speeltijd is voorbij.

Het CD&V-parlementslid heeft alle recht om het niet eens te zijn met de standpunten van Greenpeace, maar de waarheid heeft ook zijn rechten.

Even checken.

Bothuyne haalt aan dat Vlaanderen kiest voor "de realisatie van een doorgedreven en ambitieuze interne Vlaamse strategie". Pardon? Het (enkel) door CD&V zo bejubelde Vlaams klimaatplan zal met wat geluk onze uitstoot in de sectoren buiten de industrie (zoals huishoudens, gebouwen en transport) met iets meer dan 5 procent naar beneden halen tegen 2020. Dat is amper een derde  van wat door Europa wordt opgelegd (-15 procent) om de trouwens veel te weinig ambitieuze overkoepelende doelstelling van 20 procent minder uitstoot in Europa te behalen. De voorgestelde uitstootvermindering ligt niet in lijn ligt met de klimaatwetenschap (die zegt immers dat voor Westerse landen 40 procent minder uitstoot nodig is). Met andere woorden: Europa is zijn voortrekkersrol in het klimaatdebat aan het lossen, en Vlaanderen loopt dan nog eens extra achterop.  Dat meneer Bothuyne dan op sociale media als tegenargument het sloganeske "Neem klimaatbeleid ernstig aub" verspreidt, klinkt afgewogen tegen bovenstaande feiten wel bijzonder cynisch.

"Pas indien het beoogde resultaat niet bereikt wordt met interne maatregelen alleen, wordt overgegaan tot de aankoop van emissierechten via flexibele mechanismen. Vlaanderen gaat dus helemaal niet zomaar CO2-quota in het buitenland kopen. Integendeel: minister Schauvliege en de Vlaamse Regering gaan maximaal voor interne maatregelen om de beoogde broeikasgasreducties te realiseren", schrijft Bothuyne.  Amper een derde zelf realiseren van de weinig ambitieuze reductie die Europa vraagt, is wat ons betreft allesbehalve “maximaal gaan voor interne maatregelen”.

Het CD&V-parlementslid is ook erg lovend over het Vlaamse klimaatfonds. Maar daar is toch iets merkwaardig mee aan de hand. Om dat te begrijpen,  moet je weten hoe de koolstofhandel georganiseerd is. Vlaanderen krijgt kredieten voor de CO2-uitstoot, die het op zijn beurt uitdeelt aan bedrijven. Tot in 2012 was er een groot overschot aan uitstootrechten, omdat nieuwkomers schromelijk overschat waren. Dat teveel aan kredieten heeft Vlaanderen dan verkocht om zijn kersvers klimaatfonds te spijzen. Het geld uit deze kas moet dienen voor de uitvoering  van het Vlaams klimaatplan. En wat staat er in dat klimaatplan? Twee derde van de uitstootreductie zullen we halen uit... het aankopen van CO2-kredieten in het buitenland.  Anders gezegd: Vlaanderen neemt geen concrete reductiemaatregelen, het koopt simpelweg zijn reductieschuld af.

Dat zijn de feiten. Dat Bothuyne naar maatregelen in de gebouwensector verwijst als bewijs van doeltreffend Vlaams klimaatbeleid is trouwens des te pijnlijker, aangezien deze bevoegdheid valt onder de bevoegdheid van een Vlaamse minister van een andere politieke partij (Freya Van den Bossche, sp.a). In die sector worden inderdaad maatregelen genomen, en deze zijn reeds opgenomen in het Vlaams Klimaatplan dat dus het behalen van onze EU-doelstellingen hypothekeert. Dat bevoegd minister Hilde Crevits (wel van CD&V) voor de transportsector amper structurele maatregelen neemt om de emissies naar beneden te halen - en volop beslissingen neemt die integendeel de uitstoot van het verkeer zullen doen toenemen (spitsstrook hier, extra rijstroken daar) - vergeet Bothuyne voor de volledigheid te vermelden.

Het feit dat we de Waalse regering voorlopig nog het voordeel van de twijfel geven, schoot Bothuyne ook in het verkeerde keelgat. Het is waar: het Waals klimaatplan is nog niet goedgekeurd, en dat had wat ons betreft allemaal wel wat sneller gemogen. Wij zullen ook niet nalaten een volledig bilan op te maken aan het einde van deze legislatuur. Maar het plan dat nu in Wallonië op tafel ligt, is in elk geval een pak ambitieuzer dan in Vlaanderen. De maatregelen die nu in het plan staan leiden Wallonië wél naar de door Europa gevraagde 15% uitstootvermindering buiten de industrie tegen 2020. Ook op het vlak van hernieuwbare energie vertrekt het plan van een hogere ambitie dan welke andere regering ook in dit land.

Wij zijn verheugd te lezen dat ook CD&V werk wil maken van het klimaat. Alleen, we horen dit al jaren bij al onze politieke leiders, en het wordt nu hoog tijd voor actie. En wat op dat vlak op tafel ligt is in België, en zeker ook in Vlaanderen, veel en veel te mager.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.