Beste fossiele brandstofsector: het is voorbij

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 14 april, 2014
Hier in Berlijn was het een lange week, een week waarin experts en ambtenaren de laatste hand legden aan de langverwachte conclusies van het VN-klimaatpanel over de oplossingen voor de klimaatverandering. Nu zijn ze klaar en de boodschap is duidelijk: klimaatactie ondernemen is een opportuniteit, geen belemmering.

Het klimaatpanel bestaat uit ‘s werelds meest prominente energie- en klimaatdeskundigen. Zij zeggen dat energiesystemen over de hele wereld hoogdringend en grondig moeten worden hervormd om een rampzalige klimaatverandering te vermijden. Voor Greenpeace komt dat neer op stoppen met het verbranden van steenkool, olie en gas. En dat is mogelijk.

De hoeveelheid schone, hernieuwbare energie neemt elke dag toe. Daardoor wordt deze energie goedkoper en kan ze de oplossingen aanbieden die de wereld nodig heeft. Hernieuwbare energie is de meest rendabele optie om nieuwe capaciteit te installeren in een steeds groter aantal landen.

Het ‘tijdperk van de hernieuwbare energie’ is aangebroken.

Oude, vervuilende energiecentrales

Schone energie is niet duur, stilstand wel. Duur op het vlak van levens, levensonderhoud en economieën indien de regeringen en bedrijven de impact van de klimaatverandering laten ontsporen.

Het probleem nu is het verouderde, vuile energiesysteem. Oude vervuilende energiecentrales, bijvoorbeeld. Wanneer we vandaag met mensen uit grote energiebedrijven spreken, geven ze off the record toe dat ze de noodzaak om over te stappen naar schone energie wel inzien. Maar de investeringen van bedrijven zoals Vattenfall of E.ON in vervuilende energiecentrales die weldra vastgelopen (lees: verloren) activa zijn, houden hen tegen.

Het moment is aangebroken om de sector van de fossiele brandstoffen te vertellen dat hun tijd gekomen is. En dat de geleidelijke stopzetting van fossiele brandstoffen met onmiddellijke ingang moet beginnen.

Energie(r)evolutie

Uit onze analyses voor de Energie(r)evolutie van de voorbije decennia is gebleken dat hernieuwbare energie en energie-efficiëntie meer jobs zullen opleveren dan de voortzetting van vervuilende energie.

Door de  Energie(r)evolutie te implementeren kunnen regeringen bedrijven bijvoorbeeld helpen om 3,2 miljoen meer banen te creëren tegen 2030 in de globale energiesector alleen. In Zuid-Afrika, om maar een land te noemen, zouden 149.000 rechtstreekse banen kunnen worden gecreëerd tegen 2030. Dat zijn er 38.000 meer dan in het huidige regeringsplan.

Er is geen tijd te verliezen. De globale broeikasgasemissies groeiden tussen 2000 en 2010 sneller dan de vorige decennia, aldus het VN-klimaatpaneel. Meer dan de helft van de recente groei in globale koolstofemissies wordt veroorzaakt doordat China steeds meer steenkool verbrandt.

Chinese ommekeer

Als deze trend zich zou voortzetten, zou dat een wereldwijde ramp betekenen. Maar door de drieledige vloek van luchtvervuiling, waterschaarste en klimaatrisico’s begint China steenkool de rug toe te keren. Dankzij recente Chinese maatregelen voor schone lucht zullen niet alleen de Chinezen opnieuw zuivere lucht kunnen inademen, maar kan voor 2020 een halt worden toegeroepen aan de niet-aflatende stijging van globale klimaatvervuiling.

De Chinese stopzetting van steenkool zou ook de dynamiek in het globale klimaatdebat kunnen omkeren. De Chinese regering zou kunnen afstappen van de huidige “jij eerst”-mentaliteit, die de vooruitgang op de VN-klimaatgesprekken blokkeert. In plaats van ruzie te maken over wie de meeste koolstof mag uitstoten, moeten regeringen de realiteit onder ogen zien en ermee instemmen dat tegen 2050 niemand de gemeenschappelijke atmosfeer meer zal vervuilen.

Het klopt dat niet alle landen evenveel kunnen investeren in een emissievrije toekomst. Rijkere staten zouden landen die in het verleden weinig koolstofemissies hebben uitgestoten, moeten ondersteunen bij het vervangen van hun oud, vervuilend systeem. Maar de tijd waarin klimaatmaatregelen werden beschouwd als iets pijnlijk, moet voorbij zijn.

Echt ambitieuze doelstellingen

Zou het niet prachtig zijn als China, aangemoedigd door zijn binnenlandse maatregelen, de aanzet zou kunnen geven voor een nieuwe globale klimaatovereenkomst door ambitieuze nieuwe doelstellingen met bindende emissieverlagingen voor te stellen? Hoe gênant zou dat niet zijn voor de VS en de EU! Hoe zou de EU dan kunnen blijven beweren dat haar voorgestelde emissievermindering van 40 % tegen 2030 ‘ambitieus’ was? Zou de EU zich niet gedwongen zien om in plaats daarvan een redelijker aanbod te doen, zoals een emissievermindering in de EU van minstens 55 %?

Volgend jaar moet in Parijs een nieuwe globale klimaatovereenkomst worden aangenomen. Deze moet de doelstelling van 100% hernieuwbare energie voor alle landen en de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen bevatten. Alleen dan kunnen regeringen beweren dat ze de echte implicaties van het deze week herziene VN-klimaatrapport hebben begrepen.

- Daniel Mittler is politiek directeur van Greenpeace International en Kaisa Kosonen Senior Political Advisor van Greenpeace International

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.