Braziliës strijd tegen ontbossing krijgt flinke knauw

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 29 november, 2011
Net nu hier in Durban de discussies over ontbossing en klimaatverandering snel concreter zullen worden, krijgt de strijd tegen de boskap in Brazilië een flinke knauw. Dat is des te pijnlijker omdat Brazilië de voorbije jaren het voortouw nam in de strijd tegen de ontbossing.

In 2009 engageerde president Lula voor een vermindering van de ontbossing met 80% tegen 2020. Daarmee plaatste hij zijn land op de kaart als klimaatleider. Door het hoge ontbossingstempo, bekleedt Brazilië de vierde plaats op de wereldranglijst van landen met de hoogste emissies van broeikasgassen. Het was dus hoog tijd dat er op dat vlak iets ondernomen werd.Maar de komende dagen wordt verwacht dat het Braziliaanse parlement een wet zal stemmen die de Braziliaanse boswetgeving onderuit haalt en de ontbossing opnieuw de hoogte in drijft. Zes jaar op rij kon het land uitpakken met dalende ontbossingscijfers. Maar het vooruitzicht van de aanpassing van de wetgeving zorgt nu al voor een stevige toename van de boskap. De Universiteit van Brasilia verwacht dat de ontbossing met 50% zal toenemen als de nieuwe wetgeving effectief van kracht wordt.

Alle hoop op Dilma

Boosdoener is de machtige lobby van landbouwbedrijven, die sterk vertegenwoordigd is in het Braziliaanse parlement, en die garen hoopt te spinnen bij het vrijmaken van meer gronden voor grootschalige landbouw en veeteelt. Deze bedrijven investeerden miljoenen in een lobbycampagne om de boswetgeving af te zwakken en amnestie te verlenen voor illegale houtkap en het percentage beschermd bosgebied te verminderen.

Dilma Rousseff, sinds dit jaar de nieuwe president van Brazilië, is de enige die nog tussenbeide kan komen om het Amazonewoud te redden en de klimaatambities waar te maken. Daarom roept Greenpeace haar vandaag op om de rampzalige gevolgen van de vernietiging van ’s werelds grootste groene long te vermijden.

Intussen in Durban

Overal ter wereld voert Greenpeace actie om de Braziliaanse president op te roepen haar verantwoordelijkheid te nemen en de kettingzagen te stoppen. Hier in Durban is dat vanzelfsprekend van bijzonder belang, want Brazilië is een van de sleutellanden om een goed akkoord te bereiken dat effectief leidt tot het einde van de ontbossing.

Bovendien is Brazilië ook het gastland voor de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling die volgend jaar in Rio de Janeiro plaatsvindt. Daarom zijn we hier vanmorgen met plezier vroeg opgestaan – het resultaat van onze activiteiten zal de druk hopelijk voldoende opvoeren om Brazilië op andere gedachten te brengen.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.