Zonnepanelen gaan stralende toekomst tegemoet

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 11 februari, 2011
De fotovoltaïsche zonne-energie heeft duidelijk de wind in de zeilen. Deze hernieuwbare energiebron zou tegen 2020 in haar eentje kunnen voldoen aan 12% van de Europese vraag naar elektriciteit en tegen 2030 aan 9% van de wereldwijde vraag naar elektrische stroom.

fotovoltaïsche zonne-energie

Een nieuw rapport, dat Greenpeace en de Europese Vereniging voor de Fotovoltaïsche Industrie (EPIA) begin februari hebben uitgebracht, voorziet dat fotovoltaïsche zonne-energie de komende jaren een ware doorbraak zal kennen. Op wereldschaal zouden de investeringen tussen vandaag en 2015 verdubbelen. Over dezelfde periode zou de prijs met 40% kunnen dalen, waardoor fotovoltaïsche zonnepanelen werkelijk concurrentieel zouden worden op de energiemarkt.

Mooie groei en schitterende vooruitzichten

Meer investeringen en een dalende prijs... dat zijn essentiële voorwaarden voor groei. Op wereldschaal zou de fotovoltaïsche capaciteit dan ook kunnen stijgen van 36 GW tot bijna 180 GW in 2015 en 350 GW in 2020. Daardoor zou het mogelijk zijn om 1,4 miljard ton CO2 minder uit te stoten op aarde.

Deze nieuwe vooruitzichten zijn zelfs gunstiger dan de schattingen van onze energie[R]evolutie, wat nog maar eens bewijst dat de omschakeling naar 100% hernieuwbare energie tegen 2050 mogelijk is.

Uitzicht op 1,6 miljoen banen in Europa

Naast de voordelen voor het leefmilieu biedt zonne-energie nog enkele andere voordelen, zoals een beperking van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (en kernenergie) en het scheppen van werkgelegenheid: op Europees niveau werken vandaag al meer dan 300.000 mensen in de sector van de fotovoltaïsche industrie. Dat cijfer zou tegen 2015 kunnen verdubbelen en tegen 2020 verder kunnen stijgen tot 1,6 miljoen, als de systemen voor ondersteuning natuurlijk blijven bestaan.

Europa heeft zich tot doel gesteld om zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 20% te verminderen. Zou zij op basis van het groeipotentieel van de fotovoltaïsche zonne-energie niet beter een ambitieuzer doel kiezen en streven naar een vermindering met 30%? 

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.