G7: Echte leiders kiezen hernieuwbaar

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 4 juni, 2014
De G7 zit vandaag en morgen (4 en 5 juni) samen over Oekraïne. Ook energie staat er hoog op de agenda. Greenpeace waarschuwt de leiders van de industriële grootmachten om niet de plooien onder druk van de fossiele brandstoffenlobby, maar resoluut te kiezen voor hernieuwbare energie. Een overgrote meerderheid van de bevolking steunt deze keuze, zo blijkt uit verschillende studies.

De Europese Unie is de grootste energieverbruiker ter wereld. Haar eigen reserves zijn echter fors geslonken, waardoor ze voor haar energiebehoefte grotendeels afhankelijk is van andere landen. De energie-import is gestegen van minder dan 40% van het totale verbruik in de jaren 1980 tot 53,9% in 2011. Van gas wordt 67,1% ingevoerd  en van ruwe olie niet minder dan 85,9%.

Ook in België zijn we in grote mate afhankelijk van buitenlandse energie: bij gebrek aan eigen grondstoffen moet 100% van ons gas-, olie-, kolen- en uraniumverbruik worden ingevoerd. In 2012 heeft de EU zo 421 miljard euro uitgegeven voor de aankoop in het buitenland van 53% van haar energie.

Poolse activisten tonen hun spandoeken ("Echte leiders kiezen voor hernieuwbare energie") op het moment dat de Amerikaanse president Obama speecht.

 

Gezocht: visie en leiderschap

De crisis die Oekraïne in zijn greep houdt en de energiecrisis die hieruit voortvloeit, moeten een wake-up call zijn voor de Europese Unie om haar energiebeleid over een andere boeg te gooien. Dit is het moment om haar afhankelijkheid van de import van vervuilende energiebronnen, zowel fossiel als nucleair, voor eens en voor altijd af te bouwen.

Europa is perfect in staat om zich te bevrijden van haar gas- en olieverslaving, maar de laatste weken hebben de Europese leiders vooral een gebrek aan moed en visie getoond. Veranderen van fossiele brandstofleverancier biedt geen duurzame oplossing: we moeten resoluut van koers veranderen. Uit de analyse van de Europese Commissie blijkt dat de keuze voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie onze afhankelijkheid van energie-importen aanzienlijk kan verminderen.

Luister naar de burgers

Uit een opiniepeiling uitgevoerd tussen 22 en 27 mei in de landen van de G7 (VS, Canada, Japan, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Duitsland), blijkt dat een overgrote meerderheid van de burgers bezorgd is om de energie-afhankelijkheid van hun land (tussen 60 en 83%) en vindt dat de overheid dringend werk moet maken van energie-efficiëntie en de ontwikkeling van hernieuwbare energie om deze afhankelijkheid af te bouwen (tussen 71 en 91%).

Een Eurobarometer rond klimaatverandering van afgelopen maart bracht verder aan het licht dat minstens twee op drie Europeanen van mening zijn dat het terugdringen van onze uitstoot van broeikasgassen door te investeren in energie-efficiëntie en groene technologieën kan leiden tot een impuls voor de economie en een vermindering van de werkloosheid.

We hopen dat de G7-leiders niet doof blijven voor deze oproep, en blijk geven van hetzelfde gezond verstand als hun burgers!

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.