Amazone: JBS hernieuwt engagement

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 19 december, 2012
Het Braziliaanse rundvlees- en leerbedrijf JBS, de grootste vleesverwerker ter wereld, doet een nieuwe poging om ontbossing uit de keten te weren. Greenpeace en JBS maakten vandaag bekend dat zij de afspraken uit 2009 om ontbossing te stoppen nieuw leven zullen inblazen.

Greenpeace strijdt in Brazilië voor het behoud van het Amazonewoud. Die weg loopt ook via de vleesindustrie, want die laat vee grazen op ontbost terrein. Dat vlees wordt uitgevoerd naar

Overwinning voor het bos en de mensenrechten

De laatste maanden voerde Greenpeace actie om de vleesindustrie en meerbepaald marktleider JBS te herinneren aan de Cattle Agreement. Dit akkoord werd in 2009 ondertekend door de grootste bedrijven van de sector (o.a. JBS en Marfrig) om een einde te maken aan handel met boerderijen die zich schuldig maken aan ontbossing, slavernij of grond innemen van lokale bevolking.

Greenpeace en JBS kondigen nu samen een vernieuwing van deze overeenkomst aan. JBS zal hiervoor een nieuw werkplan, met precieze doelstellingen en timing, opstellen.

Hernieuwd engagement

Wat betekent dit nieuws concreet? Dat de wereldwijde leider in vleesproducten zijn engagement vernieuwt om de productieketen aan te pakken, is van kapitaal belang. De uitdagingen zijn immers groot. Volgens cijfers van de Braziliaanse overheid wordt 62% van de ontboste oppervlakte nu gebruikt voor veeteelt. Onze ploeg in Brazilië kon verschillende overtredingen op vlak van milieu en mensenrechten aantonen in deze regio. Het land zet ook fors in op de productie van vlees en op het aanboren van nieuwe afzetmarkten.

Greenpeace heeft dan ook overtredingen van het akkoord van 2009 aan de kaak gesteld. Daarop diende JBS klacht in tegen Greenpeace Brazilië. Maar de afgelopen maanden is de dialoog weer open en trok JBS de rechtszaak in.

Invloed op de hele sector

De productieketen van vlees in Brazilië is uiterst complex. Dat bemoeilijkt de hervormingen die de grote bedrijven voorop stelden. Het hernieuwde engagement van JBS en de concrete doelstellingen en deadlines moeten we dan ook in deze context bekijken. Als JBS zijn gewicht in de schaal werpt, heeft dat invloed op de hele sector

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.