Illegaal hout: nog veel werk aan de winkel!

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 21 augustus, 2013
De houtverordening van de Europese Unie (EUTR), een wet die de handel in illegaal hout in de EU aan banden moet leggen, is bijna een half jaar van kracht. Maar de vondst van illegaal Congolees hout in Tsjechië en Duitsland toont aan dat de implementatie nog veel te wensen overlaat.

Tien jaar heeft de de Europese Unie nodig gehad om een wet op te stellen ter bestrijding van de handel in illegaal hout. In maart 2013 was het dan eindelijk zover: de EUTR trad in werking. Greenpeace heeft de beleidsverantwoordelijken herhaaldelijk gewaarschuwd: zonder effectieve controles en afschrikwekkende sancties zal de wet haar doel missen. Bijna een half jaar na de inwerkingtreding heeft België nog steeds geen sancties vastgelegd.

Intussen blijft illegaal hout via de Antwerpse haven op de Europese markt belanden. In april lokaliseerde Greenpeace in Antwerpen een illegale lading Wengé afkomstig uit de Democratische Republiek Congo (DRC). In juni ontdekten we een deel van het hout op de terreinen van een houtbedrijf in Tsjechië. Begin augustus vonden we een ander deel  terug in een zagerij in Duitsland.

Wengé is een waardevolle en bedreigde tropische houtsoort die op de rode lijst van de IUCN staat. De stammen droegen de merktekens van het Congolese houtkapbedrijf Bakri Bois Corporation (BBC). Volgens de door de EU gefinancierde Onafhankelijke Waarnemer van de Congolese bosbouwsector REM (Resource Extraction Monitoring) zijn alle activiteiten van dit bedrijf de facto illegaal, omdat het concessiecontract ongeldig is. REM stelde nog een resem andere overtredingen door BBC vast: geknoei met markeringen, schending van de sociale contracten met de lokale bevolking, vervuiling en het kappen van Wengé zonder de vereiste bijzondere toelating. Een gezamenlijke veldmissie van Greenpeace, Global Witness en Réseau Ressources Naturelles (RRN) kon deze aantijgingen bevestigen. (Lees meer)

Betere implementatie nodig

Dit alles toont aan dat de EUTR beter moet worden geïmplementeerd. Illegale houtkap is nog steeds een plaag in bosrijke landen zoals Congo. Door de handel in illegaal hout te bestrijden, kunnen we ontbossing tegengaan, maar ook de verhoudingen tussen de bevolking en de houtkapsector verbeteren. Soms kappen houtbedrijven waardevolle houtsoorten zonder enig overleg met de plaatselijke gemeenschappen. En soms leven ze de gemaakte afspraken niet na. Op die manier worden de bewoners van het bos beroofd van inkomsten hun bron van voedsel, medicijnen en inkomsten.

Greenpeace verwacht meer waakzaamheid van de houtinvoerders en de overheid. Wie hout invoert, moet zelf zorgen dat de legaliteit van het hout buiten kijf staat. De autoriteiten moeten de houtinvoer uit risicolanden zoals Congo, Brazilië of Rusland dringend grondiger controleren. Gezien de rol van Antwerpse haven als draaischijf voor de Europese houthandel, moet ons land dringend de inspanningen opdrijven!

Meer info hier (in het Engels).

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.