Nucleaire taks moet fors omhoog

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 16 april, 2014
De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft beslist dat energiereus Electrabel de nucleaire taks niet kan terugvorderen, zo schrijft de krant De Tijd vandaag. Op zich goed nieuws, maar de taks blijft wel schandalig laag. De elektriciteitsregulator CREG berekende in 2010 dat de nucleaire rente bijna vier keer zo hoog ligt dan de huidige taks.

Electrabel had de procedure ingezet om politiek druk uit te oefenen tijdens de regeringsvorming in volle politieke crisis, omdat zij vreesde dat de nucleaire taks zou stijgen van 250 naar 550 miljoen euro. Vandaag heeft Electrabel dit politieke spelletje duidelijk verloren.

Greenpeace had in 2009 in een gedetailleerde analyse duidelijk gemaakt dat de nucleaire taks die toen 250 miljoen bedroeg verre van voldoende was. Op basis daarvan vroegen we minister Magnette om de CREG een studie te laten uitvoeren. Deze werd uiteindelijk in 2010 gepubliceerd, en toonde aan dat de nucleaire rente kon geschat worden tussen de 1,7 en 2,1 miljard euro. Dit betekent dat Electrabel jaarlijks ruim meer dan 1 miljard onterechte winsten maakt, en dit reeds sinds 2007 (de volledige opening van de markt). Met dit geld hadden de subsidies voor hernieuwbare energie ruimschoots gefinancierd kunnen worden.

Daarom vraagt Greenpeace dat deze cijfers van 2010 geactualiseerd worden door een nieuwe studie van de CREG, op basis van de reële productiekosten van Electrabel en de huidige prijzen die Electrabel hanteert voor al haar klanten, zowel industrieel als residentieel. Minister Wathelet kan nog voor de verkiezingen deze opdracht geven aan de CREG. Greenpeace vraagt dat de volgende regering dan dringend werk maakt om op basis van deze studie de huidige nucleaire taks gevoelig op te trekken, want elke maand uitstel kost minstens 100 miljoen euro.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.