Rio+20: na de beloften de daden?

Nieuwsartikel - 14 juni, 2012
Op 20, 21 en 22 juni heeft de tienjaarlijkse Top van de Aarde plaats. De eerste editie in 1992 constateerde al dat onze planeet onleefbaar dreigt te worden doordat zij voortdurend wordt uitgeput. Twintig jaar later is de situatie zorgwekkender dan ooit. Greenpeace zal in Rio aanwezig zijn en er enkele van haar traditionele campagnethema’s verdedigen.

De Noordpool
Er zijn maar weinig gebieden op aarde die zo goed de huidige grootschalige milieucrisis illustreren als de Noordpool. Als gevolg van de opwarming van de aarde kan het pakijs aan de Noordpool in de zomer over twintig tot dertig jaar volledig verdwenen zijn. Het ergste is dat de oliemaatschappijen nog meer kansen zien om de laatste druppels olie uit dit gebied te zuigen als het ijsvrij is… De Noordpool is dus het symbolisch milieuslagveld van het begin van deze eeuw, en de beleidsmakers in Rio moeten deze uitdaging zeker aanpakken.

Tropische bossen
Ook voor het tropisch oerwoud is dringend actie nodig. Een deel van ons werk zal zich dan ook toespitsen op bossen en vooral op de strijd tegen ontbossing in de laatste gebieden met tropisch woud op aarde. Voor het behoud van het klimaatevenwicht is het immers van kapitaal belang dat de ontbossing tegen 2020 totaal wordt stopgezet. Onze aandacht gaat vooral uit naar het Amazonewoud. Brazilië is een van de belangrijkste landen met regenwoud ter wereld, maar het land heeft het moeilijk om zijn natuurlijk kapitaal te behouden.

Oceanen
De overbevissing en de ruim verspreide vervuiling zijn twee belangrijke uitdagingen die wij samen moeten aanpakken. Het is absoluut noodzakelijk om gemeenschappelijke regels vast te leggen opdat de mariene ecosystemen zich zouden kunnen herstellen en gezond blijven. Een van de doelstellingen van dat internationaal wettelijk kader is de oprichting van mariene reservaten in volle zee.

Anders gaan handelen
Al die campagnes zijn nodig omdat onze handelingen allesbehalve duurzaam zijn. We moeten dringend evolueren naar een economie die gericht is op duurzaamheid en rechtvaardigheid. Dat blijkt ook te gelden op het vlak van energie. Het is de hoogste tijd om een eind te maken aan de uitputting van onze natuurlijke rijkdommen.

Er moet een energie[r]evolutie komen: we moeten afstappen van energiebronnen als aardolie en meer inzetten op hernieuwbare energie en energiebesparing. Wij zullen in Rio aandringen op de afschaffing van de subsidies voor fossiele brandstoffen.

Er is ook een hervorming van de landbouw nodig om te kunnen ingaan op de uitdaging om in 2050 negen miljard mensen te voeden zonder de aarde te vernietigen.

Goed bestuur
Al die complexe problemen vereisen een gecoördineerde aanpak op internationaal niveau. Het leefmilieu moet eindelijk een centrale plaats krijgen in onze bekommernissen.

Onze grootste vrees is dat deze nieuwe editie van de Aardtop zal uitgaan als een nachtkaars. De test van twintig jaar geleden moet nu wel degelijk tot succes leiden. De aarde heeft nu nood aan actie en niet aan lege woorden die alleen maar bedoeld zijn om de mensen gerust te stellen.

Al die problemen komen ook aan bod in onze thematische nota’s.
Neem gerust een kijkje op onze speciale pagina ‘Rio +20’

Onderwerpen