Sprankeltje hoop voor Afrika en de wereld

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 29 november, 2011
Op het strand van de Zuid-Afrikaanse stad Durban wordt een windmolen opgericht. Hier gaat de VN-klimaatconferentie van start. Een sprankeltje hoop voor de wereld en voor het zwarte continent dat niet gespaard blijft van de klimaatverandering. Landen mogen zich niet langer achter de VS verschuilen om niet 100% in te zetten op de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Nog al te vaak leggen onze regeringen hun oor te luisteren bij vervuilende industrie. In de plaats daarvan moeten ze dringend oog hebben voor het verlangen van heel wat burgers om af te kicken van onze olieverslaving en snel in actie te komen voor het klimaat. 

“Afrika vertoont al tekenen van de klimaatverandering”, brengt Kumi Naidoo in herinnering. De directeur van Greenpeace International werd zelf in Zuid-Afrika geboren. “Maar dat lijkt sommige landen niet tot actie aan te sporen. Ik denk hierbij vooral aan de VS. Het is cruciaal dat zij zich achter de internationale inspanning scharen om klimaatchaos te vermijden. De onderhandelingen die van start gaan in Durban moeten een eind maken aan de klimaatscepsis. De mensen moeten op de eerste plaats komen, niet de vervuilende industrie.”

Een duidelijke boodschap, op het strand van Durban.

 

De afwachtende houden van de VS, nochtans de tweede grootste CO2-uitstoter ter wereld, werd al veel te lang ingeroepen als excuus om zelf niets te doen. De Europese Unie, China en India hebben de VS gretig als excuus gebruikt. Greenpeace hekelt deze houding en verwacht van regeringen dat ze de maatregelen die nodig zijn om:

  • uiterlijk tegen 2015 een bindend en ambitieus klimaatakkoord te implementeren
  • het voortbestaan en de verdere ontwikkelen van het Kyoto-protocol als juridisch bindend instrument
  • de nodige fondsen op te tafel te leggen waarmee ontwikkelingslanden zich kunnen wapenen tegen de klimaatverandering
  • een kader opstellen voor de bescherming van de bossen in ontwikkelingslanden
  • een antwoord bieden op de noden van de meest kwetsbare landen en bevolkingen
  • de internationale samenwerking te verzekeren op het vlak van technologie-overdracht en de financiering van energie
  • te waken over de transparantie van het evaluatieproces en de opvolging van de engagementen en maatregelen die elk land neemt
  • de transparantie, de democratie en de participatie van het middenveld te verzekeren bij het proces van de onderhandelingen.

Een delegatie van Greenpeace zal de voortgang op elk van deze punten volgen op de voet tijdens de onderhandelingen.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.