Verdachte lading tropisch hout geblokkeerd

Nieuwsartikel - 9 april, 2013
Een verdachte lading tropisch hout wordt op dit moment geblokkeerd in de Antwerpse haven, na een tip van Greenpeace. Het hout, 40m³ Afrormosia, is afkomstig uit Congo en wellicht illegaal gekapt.

De Belgische overheid houdt momenteel een verdachte lading tropisch hout tegen in de Antwerpse haven. Het hout is afkomstig uit de Democratische Republiek Congo (DRC). De maatregel kwam er na een tip van Greenpeace, dat sterke aanwijzingen heeft dat het hout illegaal is. Sinds 3 maart is het in de Europese Unie verboden om illegaal hout op de markt te brengen. Antwerpen is één van de belangrijkste in- en doorvoerhavens voor hout in de Europese Unie. Greenpeace vraagt dat de overheid de toepassing van deze nieuwe wet ter harte neemt. Daarom moet ze de lading definitief in beslag nemen en de wettelijkheid van hout afkomstig uit risicolanden zoals de DRC systematisch controleren.

“België heeft nu al herhaaldelijk aangekondigd dat de strijd tegen de handel van illegaal gekapt hout belangrijk is”, zegt Jonas Hulsens, campaigner bossen bij Greenpeace Belgium. “Wel, hier is een concrete case waarbij de overheid kan aantonen dat het menens is. Het hout moet in beslag worden genomen omdat de legaliteit niet kan worden aangetoond.”

Vorige maand kwam de verdachte lading aan in de Antwerpse haven

 

Clandestiene export

De bewuste lading bestaat uit ongeveer 40 m3 gezaagd Afrormosiahout van het Congolese houtkapbedrijf Tala Tina, bestemd voor twee Belgische importeurs. De waarde van de lading schommelt naar schatting tussen de 60.000 en de 70.000 euro. Greenpeace heeft sterke aanwijzingen dat het hout illegaal is. Het concessiecontract van Tala Tina werd nooit gepubliceerd, wat op zich al in strijd is met de Congolese wetgeving. Ook de  wettelijk vereiste jaarlijkse kapvergunning voor Tala Tina vond Greenpeace nergens terug. Aangezien de Congolese overheid geen officiële lijsten van de jaarlijkse kapvergunningen publiceert, is het vrijwel onmogelijk na te gaan of Tala Tina over zo’n vergunning beschikt. Bovendien groeit er in de regio waar de houtkapoperaties van Tala Tina zich bevinden wellicht helemaal geen Afrormosia. Het is dus goed mogelijk  dat het bedrijf het hout heeft aangekocht van een derde partij. Ook dan is het risico op illegaliteit bijzonder hoog, want de meeste artisanale exploitanten die hun hout verkopen aan exporteurs handelen clandestien.

Afrormosiahout wordt verwerkt in een zagerij

 
Corrupte bosbouw

Afrormosia is een erg waardevolle houtsoort. De handel in Afrormosia is door de internationale Conventie over de Internationale Handel in Bedreigde Soorten (CITES) aan strenge voorwaarden onderworpen. Zowel het uitvoerende als het invoerende land moeten nagaan of die voorwaarden zijn nageleefd. Helaas beperken importerende landen zich al te vaak tot een puur administratieve controle en verifiëren ze enkel of er in het land van herkomst een CITES-certificaat en een exportvergunning werd afgeleverd. Voor risicolanden zoals de DRC waar de bosbouwsector door corruptie wordt geplaagd en controles op het terrein zeldzaam zijn, is een administratieve check totaal ontoereikend.  

Ongemarkeerde houtstammen in de haven van Kinkole in Congo

 

In maart toonde Greenpeace in het rapport “Cut it out! How illegal logging in DRC threatens livelihoods, forests and trade” nog aan dat illegale houtkap schering en inslag is in de DRC. Het risico dat er ook illegaal Congolees hout op de Europese markt terechtkomt, is daardoor enorm groot.

Strenge controles nodig

Sinds de inwerkingtreding van de Europese Houtverordening (EUTR) is het de verantwoordelijkheid van houthandelaars informatie over de legaliteit van het hout in te winnen, het risico op illegaal hout te analyseren en maatregelen te nemen om dat risico te minimaliseren. Dit kan ook betekenen dat van de import wordt afgezien omdat er bijvoorbeeld geen betrouwbare documenten zijn of geen verificatie van legaliteit door een onafhankelijke partij. De overheid van haar kant, heeft de plicht erop toe te zien dat de bedrijven zich houden aan de verbodsbepaling voor illegaal hout en hun overige EUTR-verplichtingen, ook als het gaat om CITES-hout. Strenge controles zijn in België des te belangrijker omdat de Antwerpse haven een belangrijke invoerhaven is, van waaruit hout wordt doorgevoerd naar vele andere Europese landen.

Meer weten? Lees onze briefing.

Onderwerpen