Vier keer actie tegen illegale houtkap

Nieuwsartikel - 21 oktober, 2005
Iedereen weet dat het illegaal is om gekopieerde films of cd’s te importeren, en de boetes zijn niet mals. Maar wat gebeurt er als je gestolen woud uit de laatste oerbossen ter wereld importeert? Absoluut niets.

Greenpeace voert actie tegen destructieven en illegale houtkap.

Het Amazonewoud verloor vorig jaar een gebied ter grootte van België,en de wouden van Zuid-Oost Azië verdwijnen aan zo'n duizelingwekkendtempo dat de orang-utan, nog dit decenium uitgestorven kan zijn. Ook inAfrika staan de grote mensapen onder zware druk.

Waarom? De import van hout uit vernietigende en illegale houtkap, gevoed door de vraag naar goedkoop hout in Europa.

Vorige week blokkeerde Greenpeace in Italië het uitladen van hetvrachtschip de 'Guan He Kou', dat hout vervoerde van een bedrijf datverwikkeld is in illegale houtkap in het Congobekken. De aanwezigheidvan de 'Guan He Kou' en zijn lading tropisch hout in Europa toont aanhoe eenvoudig het is om te stelen uit een van de rijkste BOSregio's terwereld. Nadat onze actievoerders gearresteerd waren, werd het houtuitgeladen en voer het schip door naar Spanje. Maar ook daar wachttenwe het op in de haven. Er was geen inspectie, er werd geen onderzoekingesteld.

Van veel bedrijven die tropisch hout kappen is geweten dat zeverwikkeld zijn in criminele activiteiten. In Papua Nieuw Guineabijvoorbeeld is de kapindustrie gedomineerd door de Maleisische gigantRimbunan Hijau, een bedrijf dat direkt gelinkt wordt met niet enkelecologische vernietiging, maar ook schendingen van de mensenrechtenwaaronder marteling en verkrachting.

Deze week voerden we ook actie in het Verenigd Koninkrijk en in hetgerenomeerde Reina Sofia Museum in Spanje om te protesteren tegen hetgebrek aan wetgeving om de invoer van illegaal gekapt hout tegen tehouden.

'Regeringen over de hele wereld weten al jaren van dit probleem, maardoen er absoluut niets tegen,' zegt Phil Aikman, de internationalebossencampaigner van Greenpeace. 'Illegaal gekapte houtproducten uit 'swerelds laatste oerbossen worden overal ter wereld vrij verkocht. Eencriminele praktijk die onmiddellijk gestopt moet worden.'

De reactie van de Europese Commissie is tot nog toe veel te zwak. Alleaandacht gaat nu naar vrijwillige akkoorden met de productielanden,ondanks de oproep van 180 NGO's, het Europese parlement en 70 bedrijven(waaronder Ikea). Ze vragen stuk voor stuk om een wetgeving die deimport van illegaal hout een halt toeroept.

De vrijwillige aanpak is een ontoereikende en niet vol te houdenpositie. Niet enkel voor de consumenten in Europa, die zonder het teweten medeplichtig zijn aan bestendigen van de illegale houtkap, maarook voor de bevolking van de houtproducerende landen. De Wereldbankrekende uit dat illegale houtkap de houtproducerende landen tussen 10en 15 miljard dollar aan verloren inkomsten kost. Om nog maar tezwijgen van de volkeren in Kameroen, Papua Nieuw-Guinea en Brazilië diein de bossen leven en er voor hun levensonderhoud afhankelijk van zijn.

Eén van de eerste stappen in de bescherming van de oerbossen iswetgeving die de import van illegaal gekapt hout kan tegenhouden.Terwijl de Europese Commissie treuzelt, worden de oerbossen wereldwijdverder vernield en worden de volkeren die er leven genegeerd.

Onderwerpen