Adem voor het Amazonegebied

Deel van de Amazone beschermd tegen ontbossing

Nieuwsartikel - 24 februari, 2006
De Braziliaanse regering heeft aangekondigd 6,4 miljoen hectare regenwoud, een gebied zo groot als twee keer België, in het Amazone gebied te beschermen tegen ontbossing. Dit is bijna evenveel bos als dat er de laatste drie jaar gekapt is. Een belangrijke stap in de goede richting!

Amazon jaguar

'Dit is een belangrijke stap in de bescherming en duurzaam beheer vande Amazone, al is het slechts een fractie van wat nodig is', zegt PauloAdário, campagneleider bossen van Greenpeace Brazilië. 'De laatste driejaar is een gebied van bijna 7 miljoen hectare bos verloren gegaan,oftewel zes voetbalvelden per minuut Als de kap buiten het beschermdegebied in dit tempo doorgaat, verdwijnt dit majestueuze oerwoud alsnog'

Greenpeace heeft de afgelopen jaren intensief campagne gevoerd om deontbossing in de Amazone te stoppen. Greenpeace Brazilië steunde delokale bevolking in haar protest tegen ontbossing en ontmaskerde dehandelsroute van illegale houtstromen. Éen van de eisen bij de campagnewas bescherming van The Middle Land. Dit is het gebied dat nu beschermdzal worden. The Middle Land ligt in het hart van de Amazone in de staatPara. Het gebied was extra kwetsbaar, omdat het pal langs eenbelangrijke hoofdweg ligt die dwars door de Amazone wordt aangelegd.Door deze ontsluiting van het gebied was de aanleg van plantages,houtkap of veehouderij makkelijker en dus de kans dat dit bos zouworden vernietigd extra groot.

Het Amazonewoud als totaal wordt ernstig bedreigd door droogte,illegale en destructieve houtkap en kaalslag en platbranden van bossenvoor  onder meer sojaplantages. Dit heeft geleid tot eendramatisch verlies van biodiversiteit. Het veelvuldige platbranden vanbossen in Brazilië levert daarnaast een significante bijdrage aan deCO2-uitstoot van het land en dus aan klimaatverandering. Ieder stuk datbeschermd wordt, is dus van groot belang.

Wereldwijd is slechts 20 procent van alle oerbossen nog intact. Tenzijde wereld in staat is deze bossen te beschermen, zullen de komendedecennia veel van deze resterende bossen verloren gaan. De aankondigingvan de Braziliaanse president gisteren volgt op de aankondiging vorigeweek van Canada om 2 miljoen hectare van haar oerbossen te beschermen.

Greenpeace zal de komende maanden intensief campagne voeren terbescherming van de Amazone en een tweede ernstig bedreigd bosgebied inZuidoost-Azië.

Onderwerpen