Amazone-akkoord als eerste kleine stap

Nieuwsartikel - 27 juli, 2006
De Braziliaanse Federatie van sojahandelaren kwam deze week met een akkoord naar buiten om twee jaar lang geen soja meer te kopen die afkomstig is uit nieuwe ontboste gebieden in het Amazonewoud. Dit akkoord is een duidelijk gevolg van de campagne van Greenpeace. Voor Greenpeace is dit akkoord een eerste stap, maar er meer nodig om van een echte oplossing te spreken.

Illegale ontbossing voor soja-productie, Noorden van Mato Grosso, Brazilië.01 September 2004

Het akkoord dat onderschreven wordt door bedrijven als Cargill, ADM, Bunge en het Braziliaanse bedrijf Maggi kwam er nadat grote supermarktketens en voedingsbedrijven zoals McDonalds de sojahandelaars vroegen om een meer duurzaam geproduceerde soja te leveren. In overleg met Greenpeace werden criteria uitgewerkt, waarin ondermeer was opgenomen dat er voor de sojateelt niet verder mag ontbost worden in het Amazonegebied zolang er geen afdoende regeling voor het landgebruik in het Amazonewoud wordt uitgewerkt en uitgevoerd. Maar de sojahandelaars vroegen meer tijd om deze criteria te bediscussieren. Daarom zijn ze met een moratorium voor een beperkte periode van 2 jaar naar buiten gekomen.

Voor Greenpeace is dit akkoord een stap vooruit, maar er is meer nodig dan woorden," zegt Wendel Trio, campagnedirecteur van Greenpeace België. "Pas als er effectief verandering plaatsvind op het terrein zullen we van een echt resultaat kunnen spreken. Daartoe zijn verdere onderhandelingen nodig, ook met de Braziliaanse regering, en dus zullen we onze campagne moeten verderzetten. Bovendien heeft ook de productie van soja buiten het Amazonegebied schadelijke gevolgen en het zal dus zaak zijn om de vooruitgang in het Amazonegebied ook te kaderen in een wereldwijd initiatief dat er voor zorgt dat de productie van soja minder schade toebrengt aan mens en milieu."

Greenpeace voelt zich hierin gesteund door Alpro. Het Belgische bedrijf koopt zijn soja onafhankelijk en buiten het Amazonewoud en is één van de Europese voedingsbedrijvenbedrijven die mee rond de tafel zaten. "Duurzaam ondernemen betekent voor Alpro dat we in onze activiteiten rekening houden met de mens en de planeet. Daarom heeft Alpro nooit sojabonen uit het regenwoud aangekocht en zal het dit in de toekomst ook niet doen. De oorsprong van de sojabonen wordt gegarandeerd door een volledig traceringssysteem van de boer tot het eindproduct, en een directe lange termijn relatie met de lokale boeren. Voor Alpro is het dus zeer logisch om het moratorium tegen ontbossing in het Amazonewoud te ondersteunen", aldus Jean Cornet, /Marketing & Innovation Director van Alpro.

Onderwerpen