12 december - Wordt het klimaat hier ge-REDD?

Pagina - 16 december, 2009
De onderhandelingen over bossen en klimaat – REDD in klimaatconferentietaal - beginnen zo hun tol te eisen... Zoals eerder dit jaar al het geval was, wordt er veel druk gezet op de bossenonderhandelaars om met een akkoord voor de dag te komen in Kopenhagen.

Om het klimaat te redden moeten oa. de laatste oerbossen dringend beschermd worden.

Dat betekent natuurlijk lange dagen en zeer late onderhandelingssessies, om te vermijden dat de ministers de komende week nog veel knopen moeten doorhakken. Gisteravond zag het er alleszins niet naar uit dat het vlotjes gaat: er was een lange sessie nodig om één paragraaf te bespreken! Die tekst staat dan ook nog eens vol [vierkante haakjes] om aan te geven over welke formuleringen er [geen] [misschien] [wie weet] een akkoord is.

Er staat hier nochtans veel op het spel. De EU is zwaar onder druk komen te staan met betrekking tot haar doelstelling om de wereldwijde ontbossing te halveren tegen 2020. De ontwikkelingslanden kunnen dat vanzelfsprekend alleen maar accepteren als er ook voldoende financiële middelen tegenover staan, want zij worden erop afgerekend als ze deze doelstelling niet halen. Daar knelt het schoentje natuurlijk: de EU moet dringend met meer centjes over de brug komen als ze de ontwikkelingslanden wil meekrijgen. Dat zal zeker nodig zijn, want de VS zijn ronduit tegen de concrete doelstelling die de Europeanen willen doorduwen.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere onderwerpen in de REDD discussies die tot een complete greenwash zouden kunnen leiden. Industrielanden zouden hun investeringen in de strijd tegen de ontbossing massaal kunnen gebruiken om zelf veel minder inspanningen te moeten doen om hun eigen uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dat mag natuurlijk helemaal niet de bedoeling zijn... Stel je voor dat deze discussie nog gevoerd moet worden tijdens de koehandel die de ministers volgende week ongetwijfeld gaan opzetten om tot een akkoord te komen... Wij trekken de ministers vanaf maandag heel hard aan hun oren! 

Onderwerpen