Voorzichtige doorbraak op klimaattop in Bali

Nieuwsartikel - 15 december, 2007
Na elf dagen onderhandelen kwam er toch nog een Bali-akkoord over toekomstige emissiereductie van broeikasgassen om klimaatverandering te bestrijden. Goed en slecht nieuws.

De wereld kijkt toe op de politici op de Klimmaattop van de VN in Bali in december 2007

Het goede nieuws is dat er een soort agenda is afgesproken waarin nuvoor het eerst ook de Verenigde Staten en ontwikkelingslanden belovenmee te doen aan de komst van een Kyoto+ Protocol. Dat kon slechter.

Maarwat betreft de concrete afspraken is het Bali-akkoord een ondermaatsbegin van een antwoord op de wereldwijde klimaatcrisis. Er wordtgesproken van verregaande reducties, maar geen percentage genoemd. Endat terwijl we weten dat we onze uitstoot in 2020 met tenminste 30%moeten reduceren ten opzichte van 1990. Dat is nodig om detemperatuurstijging op aarde ver onder de twee graden Celsius tehouden, zodat klimaatverandering binnen relatief veilige grenzenblijft. Die beslissing is naar voren geschoven, maar moet wel binnentwee jaar zijn uitonderhandeld.

Bali bewijst opnieuw datmaatregelen tegen klimaatverandering nog steeds meer worden gezien alseen bedreiging van onze economie dan als een kans voor onze planeet.Dat is onbegrijpelijk. Niets of te weinig doen gaat de hele wereldimmers ook nog eens veel meer geld kosten.

Sommige regeringen hebben veel minder gedaan dan ze kunnen en nu is het aan ons om de druk op de ketel te houden voor een sterke tweede fase van Kyoto en echte acties in de strijd tegen klimaatverandering.

Hieronder vindt u een kaart van de acties die we de afgelopen weken voerden voor het klimaat:

View Larger Map

Onderwerpen