Greenpeace plaatst gigantische thermometer op wereldtop in Bali

Nieuwsartikel - 3 december, 2007
Onder het motto “Don’t cook the climate” plaatste Greenpeace een gigantische thermometer voor de vergaderzalen van de klimaattop in Bali. De 6,7 meter hoge thermometer zal er de volgende 2 weken blijven staan.

Een ijsbeer onthult een 6.7 meter hoge thermometer met de boodschap van Greenpeace "Don't Cook The Climate!" op de opening van de klimaattop van de UN in Bali, Indonesië.

De voorbije jaren zijn de wereldleiders er niet in geslaagd de klimaatverandering daadkrachtig aan tepakken. De klimaattop, die momenteel in Bali plaatsvindt, is hetoverleg van de laatste kans. Het VN klimaatpanel heeft in haareindrapport nogmaals bevestigd dat de globale temperatuurstijgingonder de 2° Celsius moet blijven om de ergste gevolgen van deklimaatverandering te voorkomen. Dit vraagt een halvering van deuitstoot van broeikasgassen tegen 2050. Die halvering moet er komenin de tweede fase van het Kyotoprotocol. De aanpak en inhoud van datvervolgprotocol worden nu in Bali vastgelegd.

Greenpeace vraagt dat men ten laatstein 2009 een actieplan klaar heeft. Dat plan moet de uitstoot vanfossiele brandstoffen drastisch inperken en de ontbossing, goed voor1/5 van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd, stoppen. Daarovervalt niet meer te onderhandelen. Dit moet gewoon gebeuren wil men destrijd tegen klimaatverandering écht aanpakken.

Onderwerpen