Benzinepompen in Europa mengen klimaatschadelijke biobrandstoffen

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 22 juli, 2011
Automobilisten helpen ongewild mee aan ontbossing door het tanken van zogenaamde biobrandstoffen. In biodiesel, die ook in België aan de pomp verkocht wordt, worden vaak erg klimaatschadelijke bestanddelen bijgemengd. Dat blijkt uit tests die Greenpeace uitvoerde in tankstations in negen Europese landen.

Het Greenpeaceonderzoek toont aan dat biodiesel regelmatig gemengd wordt met bijzonder schadelijke biobrandstoffen uit bijvoorbeeld palmolie, soja en koolzaad. In officiële analyses van de Europese Commissie wordt de productie van deze drie biobrandstoffen gelinkt aan ontbossing en andere veranderingen in indirect landgebruik. Dat betekent dat bossen, veenlanden en andere landtypes die zorgen voor C02-opslag, plaats moeten ruimen voor de teelt van energiegewassen. De effecten van indirect landgebruik zijn zo groot, dat de klimaatimpact van biobrandstoffen zelfs zwaarder wordt dan fossiele brandstoffen.

Om de herkomst van de bijgemengde brandstoffen te achterhalen, stuurde Greenpeace stalen naar een gespecialiseerd lab. In tankstations in Frankrijk, Duitsland, Italië, Zweden en Oostenrijk werden de hoogste aandelen aan biodiesel aangetroffen, van 5 tot 7 procent. Voor België is dat gemiddeld 2,7 procent. In de Franse biodiesel zit het meeste soja, in Italië was dat palmolie en in Zweden koolzaad.

Goede biobrandstoffen

Hoewel er nog veel discussie is over de duurzaamheid van biobrandstoffen, gebeurt het bijmengen nu al in verschillende landen om de Europese doelstellingen rond hernieuwbare energie te halen. Maar met het bijmengen van de brandstoftypes die nu in de de tankstations zijn aangetroffen, zorgt net voor meer uitstoot van broeikasgassen en verergert het klimaatprobleem. De EU heeft zich ertoe verbonden om de effecten van veranderingen in indirect landgebruik mee te nemen in de toekomstige duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen. Die moeten ervoor zorgen dat enkel het gebruik van biobrandstoffen die bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen gestimuleerd wordt.

We willen dat Europa dringend een beleid op poten zet om de goede biobrandstoffen van de schadelijke te scheiden. Concreet pleit Greenpeace voor een wetgeving die energieproducenten verplicht de indirecte landgebruikeffecten van de biobrandstoffen die worden bijgemengd in beeld te brengen. Biobrandstoffen die niet of slechts beperkt bijdragen aan een lagere broeikasgasuitstoot mogen niet meegeteld worden in de nieuwe energiedoelstellingen en mogen niet (financieel) worden gestimuleerd.

Lees het volledige rapport (in het Engels)

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.