Biodiversiteitstop akkoord over netwerk beschermde gebiedenbeschermde gebieden

Nu dringend concreet engagement lidstaten gevraagd!

Nieuwsartikel - 3 maart, 2004
Van 9 tot en met 20 februari 2004 vond in Maleisië de internationale opvolgingsvergadering van het VN-verdrag over de biologische diversiteit plaats. Meer dan 180 landen keurden er een actieplan voor een globaal netwerk van beschermde gebieden goed. De afgelopen weken voerde Greenpeace wereldwijd actie om aan te tonen dat onze laatste oerbossen en oceanen wel degelijk een betere bescherming nodig hebben. Ook Belgische bedrijven zijn betrokken bij de vernietiging van de oerbossen.

Greenpeace-activisten varen rond Vietnamees houtschip Ha Tinh 06

Op de Biodiversiteitstop in Maleisië werd er een overeenkomst bereikt over een globaal actieplan. Bedoeling is tegen 2010 een netwerk van beschermde gebieden op land en tegen 2012 in zee op te richten. Dit actieplan kan de verdere vernietiging van onze oerbossen en de plundering van de oceanen stoppen. Maar de overheden moeten dan wel snel veel meer financiële middelen vrijstellen en concrete engagementen nemen om dit actieplan op nationaal niveau uit te voeren. Geld op tafel voor de landen waar de natuurbescherming het dringendst is, daar gaat het om!

Tinne in de Styx-vallei

In de aanloop naar de Biodiversiteitstop toonde Greenpeace aan dat er wel degelijk nood is aan een betere bescherming van oerbossen. De oerbossen worden tegen een hoog tempo gekapt, waardoor een schat aan flora en fauna (ondermeer de orang-oetans) voorgoed teloor dreigt te gaan. In Tasmanië (Australië) beweert de overheid heel wat natuur beschermd te hebben, maar heel wat waardevolle oerbossen vallen buiten het netwerk van beschermde gebieden. Sinds een paar weken verblijft Kristien Van Iseghem, een Belgische vrijwilligerster van Greenpeace, zich op het Global Rescue Station in de Styx-vallei in Tasmanië  Dit is een 65m hoog observatieplatform in een eucalyptusboom van ongeveer 80 meter. Greenpeace bouwde dit platform samen met de lokale milieuorganisatie The Wilderness Society om te vermijden dat de hoogste loofbomen in de wereld gekapt worden en ervoor te zorgen dat dit gebied wordt opgenomen in het netwerk van beschermde gebieden.

Rainbow Warrior in actie

Ook in Chili en Papua Nieuw Guinea toonde Greenpeace de vernietiging van oerbossen aan. Tijdens de CBD-conferentie voer de Rainbow Warrior in Indonesië rond om er illegale houtkap in onder meer beschermde gebieden aan te klagen. De Rainbow Warrior kon onder andere een lading verdacht hout blootleggen, meer specifiek met triplex, bestemd voor export naar Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk.

Petitie en cyberbrieven

Tanjung Putting park, een belangrijk beschermd gebied waar nog steeds illegale houtkap plaats vindt, vormt de natuurlijke habitat van orang oetans. Deze bedreigde dieren staan nu op de rand van het uitsterven. Greenpeace België lanceerde een petitie-actie voor de bescherming van de oerbossen, die door 83.900 mensen werd ondergetekend, en op 4 februari aan minister van Leefmilieu Freya Van den Bossche werd overhandigd. Ook Belgische bedrijven zijn verantwoordelijk voor de vernietiging van de oerbossen betrokken bij de kaalslag in Tasmanië. Daarom voerde Greenpeace ook actie bij het bedrijf Bomaco, dat onder meer Tasmaanse eik importeert. 

Greenpeace blijft waakzaam

Greenpeace blijft de vernietiging van de oerbossen nauwlettend in de gaten houden en er op toekijken dat de overheden het actieplan dat ze in Maleisië goedkeurden, ook effectief uitvoeren. Vorige week kon de Rainbow Warrior er alvast voor zorgen dat het Vietnamese houtschip Ha Tinh leeg weer naar huis moest keren.

Onderwerpen