Maandag 5 november 2007: illegale houtkapper wordt dammenbouwer

Pagina - 19 november, 2007

Veerle aan het werk in het Forest Defenders Camp in Indonesië met Hapsoro (Forest Campaigner)

In Centraal Kalimantanheeft een team aan de universiteit van Palangka Raya al een paar jaarervaring met het bouwen van dammen in kanalen van vernietigdeveenmoerasbossen. Ondertussen zijn ze aan hun derde ontwerp ; deeerdere dammen braken na een aantal maanden telkens door. Maar hetlaatste model lijkt sterker en langer te houden.

Gezien er inRiau (waar Greenpeace het kamp heeft opgericht) geen expertise is methet bouwen van dammen, vroeg Greenpeace aan het team of ze een handjekonden helpen met het afdammen van de kanalen rond het kamp duskwamen Kitso, Kris, Rogat en Sahara ons 10 dagen helpen.

Kriswas niet alleen de grappenmaker van het team, hij had ook eenbijzonder verleden. Na zijn middelbare school ging hij aan het werkals illegale houtkapper. Hij werkte voor 1 van de 'middle men' in deregio waar hij woonde. Deze tussenpersonen hebben niet alleen heelwat financiele middelen, vaak hebben ze ook politieke macht dietoelaat dat ze dit soort van handel kunnen opzetten. Detussenpersonen zorgen voor het nodige materiaal voor de houtkappersen verkopen het hout door aan bedrijven dat de houtkappers voor henuit het bos halen.

In de begin jaren 2000 werd de politiecontrolein het gebied waar Kris werkte opgedreven en dit leidde ertoe dat hijvan job veranderde. Hij stapte over naar het team van de universiteitvan Palangka Raya. Hij helpt er niet alleen met dammen bouwen, hijmaakt ook deel uit van het team dat in de regio illegale houtkappersopspoort. Kris vertelde overtuigd dat hij zeer gelukkig was met zijnjob nu : "het is heel belangrijk dat we de bossen beschermen, dusik denk er niet aan om terug te keren naar mijn vorige job".

Onderwerpen